Družbena odgovornost

V Lafargeu smo prepričani, da zeleno gospodarstvo ni mogoče brez zelene industrije ter da ni trajnostnega razvoja brez odgovorne industrije. Zato si bomo še naprej prizadevali za zmanjševanje okoljskega vpliva cementarne.

Rehabilitacija kamnoloma

Rehabilitacija kamnoloma
Podrobneje