Skrb za okolje

Trajnostne ambicije 2020

Trajnostne ambicije 2020Skupina Lafarge je dobavitelj osnovnih gradbenih elementov ter ponudnik storitev in rešitev, potrebnih za izgradnjo trajnostno razvitih, bivanju prijaznih mest. Cilj Skupine je pomagati slehernemu posamezniku do kakovostnejšega bivanja in to po ceni, ki si jo lahko privošči.

Ker je trajnostni razvoj izjemno pomemben za kakovost življenja, družbo in nenazadnje za njen obstanek, je podjetje Lafarge predstavilo 34 novih ambicij s področja trajnostnega razvoja za leto 2020. Zapisane ambicije, ki so organizirane okoli treh glavnih stebrov trajnostnega razvoja - socialnega, gospodarskega in okoljskega - imajo zastavljene zahtevne merljive cilje. S Trajnostnimi ambicijami 2020 bo podjetje pripomoglo k pozitivnemu prispevku v družbi, s svojim poslovanjem pa k optimiziranju izrabe naravnih virov in varovanju okolja. Pri želeni viziji podjetja Lafarge ne gre za korporativno filantropijo, ampak za ponovno opredeljevanje vloge podjetja v družbi in ustvarjanja vrednosti za delničarje, poslovne partnerje, zaposlene in interesne skupnosti. V Lafargeu smo namreč prepričani, da ekonomska rast ni mogoča brez skrbi za razvoj družbe, zaščite okolja in spoštovanja lokalne skupnosti. Naš cilj je postati podjetje z vzornim portfeljem aktivnosti na področju varovanja okolja in družbene odgovornosti. Podjetje Lafarge je med 34 zastavljenih ambicij vključilo devet večjih, ki naj bi jih dosegli do leta 2020. Ambicije, organizirane okoli treh glavnih stebrov trajnostnega razvoja - socialnega, gospodarskega in okoljskega - so rezultat obsežnega skupnega pristopa vseh deležnikov podjetja Lafarge.

GRADNJA SKUPNOSTI
Zdravje in varnost: biti brez nesreč s smrtnim izidom in praktično odpraviti izgubo časa naših zaposlenih ter pogodbenih podizvajalcev zaradi nesreč pri delu.
Raznolikost: 35% višjih vodstvenih položajev zasedajo ženske.
Prostovoljno delo: prispevati milijon prostovoljnih ur na leto za lokalno izbrane projekte.
Ustvarjanje lokalnih delovnih mest: imeti načrt za lokalno ustvarjanje novih delovnih mest v 75 % držav, kjer poslujemo.

TRAJNOSTNA GRADNJA
Cenovno dostopna in trajnostna domovanja: omogočiti dostop do cenovno dostopnih in trajnostnih stanovanj za 2 milijona ljudi.
Trajnostni proizvodi in storitve: ustvariti prodajo v višini treh milijard evrov letno v novih trajnostnih rešitvah, izdelkih in storitvah.

GRADNJA KROŽNEGA GOSPODARSTVA
Emisije ogljikovega dioksida: za 33 % znižati naše emisije CO2 na tono cementa v primerjavi z letom 1990.
Nefosilna goriva: uporabiti 50 % nefosilnih goriv v naših cementarnah do leta 2020 (vključno s 30 % biomase).
Ponovno uporabljeni in reciklirani materiali: imeti 20% našega betona z vsebnostjo ponovno uporabljenih ali recikliranih materialov.

Ključni cilj podjetja je vsem omogočiti kakovostnejše stanovanje po ceni, ki si jo posameznik lahko privošči. Tako bi Trajnostne ambicije 2020 pripomogle k pozitivnemu prispevku v družbi. Poslovanje podjetja stremi k optimiziranju izrabe naravnih virov in varovanju okolja, zato se želi Lafarge uvrstiti med vodilna svetovna podjetja na področjih zdravja in varnosti, spodbujanja raznolikosti in človekovih pravic, implementacije strogih predpisov vodenja in sodelovanja pri obsežnem in transparentnem dialogu z deležniki. Trajnostne ambicije 2020 podjetja Lafarge so vsekakor zaveza za prihodnje generacije.

Vendar pa je doseganje trajnostnega razvoja dolgoročni proces in podjetje Lafarge se ga uči na podlagi lastnih izkušenj. Lafarge je eno izmed prvih industrijskih podjetij, ki se je zavezalo k zmanjšanju emisij ogljikovega dioksida. Predsednik in glavni izvršni direktor Lafargea Bruno Lafont je ob tem dejal: "Trajnostne ambicije 2020 so nadaljevanje našega programa 2007-12, na koncu katerega smo dosegli našo ključno zavezo za zmanjšanje neto emisij ogljikovega dioksida na tono proizvedenega cementa za 20%. Trdno sem prepričan, da se zelena ekonomija ne more zgoditi brez zelene industrije, in da ni trajnostnega razvoja brez odgovorne industrije, ki se zaveda svojega socialnega prispevka in upravlja lastne spremembe. S tem programom, ki vključuje 34 novih ambicij, iščemo možnosti za ustvarjanje dodane vrednosti za vse naše javnosti - delničarje, kupce, zaposlene in lokalne skupnosti v bližini naših proizvodnih obratov. Te ambicije opredeljujejo naše zaveze za prihodnost in naš prispevek k trajnostni družbi."

Podjetje Lafarge stremi k zmanjšanju vplivov delovanja/poslovanja na okolje, vendar pa se v vodstvu obenem zavedajo, da je na tem področju treba še veliko storiti, saj je trajnostni razvoj podjetja precej več kot le izpolnjevanje zakonskih zahtev in upravljanje s tveganji. V podjetju smo vedno bolj prepričani, da moramo v razmišljanju o velikih izzivih, s katerimi se svet sooča na področju izobraževanja, urbanizacije in revščine, narediti še korak več. Kot vodilna svetovna sila v svojem sektorju lahko namreč s stanovanji in infrastrukturo prispevamo k izboljšanju kakovosti življenja za vedno hitreje naraščajoče urbano prebivalstvo.

Prav zato so Trajnostne Ambicije 2020 podjetja Lafarge prvi korak k viziji prihodnosti, saj si prizadevamo za zaščito okolja in - kar je še pomembneje - za pozitivni prispevek družbi kot celoti.

Tu ne gre za korporativno filantropijo, ampak za ponovno opredeljevanje vloge podjetja v družbi in spoznanje, da je okolje, v katerem živimo, v središču mnogih socialnih in okoljskih izzivov. Lafarge kot raznoliko, prilagodljivo, lokalno in bolj prožno podjetje, predstavlja ključni korak k napredku. Z navedenimi cilji želijo spodbuditi in navdahniti zaposlene, sprostiti kreativnost in na ta način preoblikovati podjetje.

Zavedanje, da se trajnostni razvoj začne z vrednotami, je dober pokazatelj ustreznega soočanja z navedenimi izzivi. Tako posameznike kot različna podjetja v vsakodnevnih dejavnostih vodijo postopki in pravila, zato so ravno vrednote tiste, ki naj bi usmerjale in kazale pravo pot pri težkih odločitvah in dilemah. Ker bo podjetje Lafarge v prihodnosti v kontekstu reorganizacije postalo še bolj povezano z lokalnimi trgi in koncentrirano po državah, je odločanje na podlagi skupnih vrednot še bolj pomembno za zagotavljanje etičnih ravnanj. 

Zaradi zastavljene vizije trajnostnega razvoja bomo svoje raziskave usmerili v iskanje rešitev za cenovno dostopna, energetsko učinkovita in trajnostna stanovanja. Pomagali naj bi razviti skupnosti, v katerih bodo delovali preko lokalnega gospodarskega razvoja in ustvarjanja novih delovnih mest, obenem pa se bodo odzivali na družbene potrebe skupnosti, s čimer bodo pravzaprav dokazovali prožnost v hitro spreminjajočem se svetu. Z večjo biotsko raznovrstnostjo in zmanjševanjem lastnih emisij naj bi aktivno prispevali k izboljšanju okolja in k razvoju krožnega gospodarstva. Cilj podjetja je zunanje dejavnike obrniti v nove priložnosti za razvoj boljših načinov ravnanja. 

Zapisane Trajnostne ambicije 2020 podjetja Lafarge bodo, v kolikor bodo tudi uresničene, v naslednjih osmih letih nedvomno prinesle spremembe v vsakem segmentu poslovanja skupine. Vse to z namenom, da se spremeni način poslovanja in zagotovi nadaljnje napredovanje v smeri zastavljene vizije.