Novice

Novi cilji na področju CO2: od materialov do zgradb

Pariz, junij 2011 - Lafarge si je zadal nove cilje za emisije CO2, ki obsegajo dve ključni področji.
  • 33% zmanjšanje emisij CO2 na tono proizvedenega cementa do konca 2020, v primerjavi z letom 1990
  • Zaveza k inovativni trajnostni gradnji, ki temelji na rešitvah, ki omogočajo oblikovanje »nizko-energijskih » stavb, ki se bodo uporabljale v prihodnosti.
Oba cilja je Lafarge razvil v okviru partnerstva s Svetovnim skladom za naravo (WWF).

> Zmanjšanje emisij CO2 za 33% na tono cementa do konca leta 2020 (osnova 1990)
V prvem koraku se je Lafarge v okviru partnerstva z WWF International zavezal k zmanjšanju emisij CO2 na tono cementa za 20% od 1990 do 2010. Ne samo, da je bil cilj dosežen pred predvidenim rokom, v letu 2009, Skupina Lafarge je cilj celo presegla in zmanjšala emisije CO2 na tono cement za 21,7 % konec leta 2010.

Danes vsaka tona cementa proizvedena v Skupini Lafarge, odda v povprečju 606 kg CO2, kar je 168kg manj kot leta 1990. Z novim ciljem znižanja emisij CO2 za 33% na tono proizvedenega cementa, bo v Skupini povprečna vrednost oddanega CO2 na tono cementa proizvedenega v letu 2020 povprečno 518 kg, kar je okoli 250 kg manj kot leta 1990.

> Razvoj inovativnih rešitev za trajnostno gradnjo do leta 2015
Stavbe trenutno predstavljajo 40% svetovne porabe primarne energije, zmanjšanje te porabe je eden odključnih izzivov prizadevanj v boju proti podnebnim spremembam. Ta energija se v glavnem porabi vsakodnevno v času trajanja stavbe. Z določitvijo jasnih ciljev za leto 2015, se Lafarge tako zavzema za pomoč pri izboljšanju energetske učinkovitosti stavb, ter zmanjšanja njihovega ogljičnega/okoljskega odtisa:
  • razvoj desetih novih vrst inovativnih gradbenih proizvodov ali rešitev iz svojih razvojnih projektov
  • prispevati k oblikovanju 500 gradbenih projektov, ki so bolj energetsko učinkoviti

Po objavi novih ciljev je Bruno Lafont, predsednik in izvršni direktor podjetja Lafarge,
izjavil: "Lafarge si je postavil zmanjšanje emisij CO2 za glavni cilj in ga tudi izpolnil. Zadovoljen sem z našim partnerstvom z WWF, ki nam še hitreje pomaga k napredku. To ni več samo zmanjšanje emisij CO2 pri proizvodnji naših materialov, temveč tudi razvoj rešitev za gradnjo stavb, ki porabijo manj energije. "