Novice

Članek z naslovom »Nočejo še enega Lafargea« žalostna podoba zavajajočih in enostranskih informacij, ki jih je bila v zadnjih letih deležna slovenska javnost

Trbovlje, 18. marca 2011 – V teh dneh smo lahko v enem od slovenskih časopisov prebrali članek z omenjenim, v katerem so bile zapisane tudi besede predsednika Ekološke iniciative Rače, Marjana Laha, da bi ''lahko v novi sežigalnici sežigali tudi odpadke iz cementarne Lafarge Cement'' ter napoved Branka Ledineka, župana Rač, ''da bi se zamisli o sežigu odpadkov iz Lafarge Cementa uprli na vse možne načine.''

V cementarni Lafarge Cement želimo tudi na podlagi tako absurdnih izjav opozoriti na popolnoma izkrivljeno sliko glede uporabe alternativnih goriv v vseh sodobnih cementarnah, ki so jo v zadnjih letih zlonamerno prikazovali nasprotniki delovanja cementarne v Trbovljah. Za to, da bi bila javnost vsaj deloma objektivno in strokovno obveščena, želimo ponovno pojasniti, da cementarna Lafarge Cement v Trbovljah ne ustvarja odpadkov. Cementarne tudi niso sežigalnice in zato podjetja tudi v tehnološkem smislu niso primerljiva. Kakršno koli povezovanje cementarn s sežigalnicami, tudi tisto v Račah je brezpredmetno in popolnoma nestrokovno.

Proizvodnja cementa omogoča nadomeščanje dela fosilnih goriv z alternativnimi, oz. izvajanje sosežiga alternativnih goriv, to je predelanih, analiziranih in atestiranih goriv. V naše primeru gre za izrabljene gume, odpadno plastiko in odpadna olja. To predstavlja splošno prakso v sodobnih cementarnah, tudi v drugi, konkurenčni cementarni v Sloveniji, s katero cementna industrija bistveno prispeva k izboljšanju sistema ravnanja z odpadki, saj je pomemben predelovalec odpadkov, ki se uporabljajo bodisi kot goriva bodisi kot surovina v procesu s katero nadomeščamo naravne surovine. Evropska uredba prepoveduje odlaganje odpadkov z energetsko vrednostjo ter biorazgradljivih odpadkov na deponijah, s čemer se spodbuja snovna in energetska izraba odpadkov. Le-to spodbuja energetsko intenzivne proizvodnje k temu, da del surovin in goriv nadomeščajo z alternativnimi gorivi in alternativnimi (sekundarnimi) materiali.

Z uporabo alternativnih goriv je tudi trboveljska cementarna, podobno kot druge evropske in nenazadnje tudi konkurenčna cementarna Sloveniji, prispevala k ohranjevanju naravnih virov, hkrati pa omejuje izpuste toplogrednih plinov v ozračje ter znižuje količino še uporabnih odpadkov, odloženih v okolje.