Novice

Odziv na zadnje izjave g. Macerla in g. Švagana ter predstavitev rezultatov meritev kakovosti zraka v Zasavju v zadnjih tednih

Trbovlje, 7. januarja 2011 - Pred dnevi smo v medijih zasledili objavo o prijavi občine Zagorje Računskemu sodišču. Če gre za resnično dejstvo, potem lahko v cementarni le obžalujemo, da se za doseganje osebnih ciljev gospoda Macerla porabljajo sredstva slovenskih davkoplačevalcev. Gospod Macerl se namreč načrtno loteva samo enega podjetja od osmih zavezancev za okoljska dovoljenja v Zasavju, ki po naključju obratuje v sosednji, trboveljski občini, in je v preteklih letih vložilo preko 30 milijonov evrov v zmanjševanje obremenjevanja okolja, in posodobitev proizvodnje s čemer je zadostilo vsem zahtevam slovenske in evropske zakonodaje ter s tem ključno prispevalo k ohranjanju socialne varnosti številnih zasavskih družin.Dejstvo je, da so pri tem medijskem pogromu posredi drugačni interesi kot okoljski. V nekaterih medijih je gospod Macerl pred kratkim izjavil: »Iz Lafargea so mi ponujali rento, samo da bi nehal. Povedal sem jim, da tega denarja nimajo – raje jem suhe žemlje, kot da bi se prodal.« Tudi ta izjava gospoda Macerla je, kot veliko drugih, neresnična in zavajajoča. Treba je vedeti, da je gospod Macerl stranka v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za cementarno, kjer uveljavlja svoje osebne interese, obenem pa se pojavlja v javnosti kot predsednik društva Ekokrog. Omenjeni gospod je namreč skupaj s sotožniki 28.4.1995 vložil odškodninsko tožbo proti Cementarni Trbovlje, Termoelektrarni Trbovlje, Steklarni Hrastnik in TKI Hrastnik zaradi škode na kmetijskih površinah. Družba Lafarge Cement Trbovlje se je kot pravna naslednica Cementarne Trbovlje z gospodom Urošem Macerlom in drugimi tožniki do danes edina od toženih podjetij izvensodno poravnala. Postopek je bil zaključen 22. 11. 2007 gospodu Urošu Macerlu pa je bilo določeno izplačilo v višini 56.777,11 €. Svoj delež je do danes poravnal le Lafarge Cement. Sodišče je na podlagi strokovnih mnenj tudi določilo, da je delež cementarne, glede na obseg obremenjevanja okolja nižji od 3% odstotkov od celotne odškodnine.

Gospod Uroš Macerl je torej v izvensodni poravnavi sprejel denar za odškodnino, ki jo je zahteval v tej tožbi. Dejstvo da je sodišče na podlagi strokovnih ekspertiz ugotovilo, da je bilo še pred vgraditvijo čistilnih naprav obremenjevanje okolja, ki ga je povzročala cementarna, bistveno manjše od nekaterih drugih podjetij v Zasavju, zelo jasno govori o povsem osebnih in ne okoljskih ciljih medijskih napadov na cementarno zadnjih nekaj let. Decembra leta 2007 je gospod Uroš Macerl vložil še eno odškodninsko tožbo, med drugimi ponovno tudi proti družbi Lafarge Cement Trbovlje. Gospod Uroš Macerl torej najbrž ne bo jedel suhih žemelj, saj že drugič toži in zahteva denar od cementarne in nekaterih drugih podjetij. Tudi v teh zasebnih tožbah pa gospoda Macerla zastopa odvetniška pisarna Čeferin. Nobeno izmed toženih podjetij pa, zanimivo, ne prihaja iz Občine Zagorje.

Da je omenjenu gospodu malo mar za dejansko stanje okolja, kažejo tudi rezultati meritev kakovosti zunanjega zraka v Zagorju v zadnjih šestih tednih, odkar cementarna zaradi zadostnih zalog cementa ne obratuje. Mejne vrednosti emisij delcev PM10 so konstantno prekoračene, najvišja koncentracija pa je bila v celotni Sloveniji izmerjena prav v Zagorju na dan novega leta, in je znašala neverjetnih 359 µg/m3. Glavni vzrok za tako visoke koncentracije, ki so kar sedemkratno prekoračile mejne vrednosti so po mnenju ARSO emisije zaradi izjemnih količin iz pirotehničnih naprav, predvsem ognjemetov. Promet, individualna kurišča ter lokalna industrija sicer prav tako pomembno vplivata na kakovost zraka v Zagorju, kot tudi v Trbovljah.


Zanimivo je, da te prekoračitve gospoda Macerla kot predsednika društva Ekokrog in ostale samooklicane okoljevarstvenike sploh ne motijo. Izjave gospoda Švagana o grožnjah iz cementarne in grožnjah direktorja pa kot take niso vredne komentarja. So pa take izmišljotine dejansko le odraz cenene politične kampanje povezane z uveljavljanjem osebnih, tudi materialnih interesov, ki se jo gresta omenjena gospoda.