Novice

500 dni brez nezgode pri delu v Lafargeovi cementarni Trbovlje
V Lafargeovi cementarni v Trbovljah v tem tednu mineva 500 dni od zadnje nezgode pri delu. Ker je varnost in skrb za zdravje zaposlenih osnovna vrednota skupine Lafarge, ima ta dosežek velik pomen, saj dokazuje, da gre za kakovostno timsko delo zaposlenih v tovarni, ki so v skladu s politiko družbe uspeli vpeljati sistem varnosti pri delu v vsakdanje delovne postopke kot prioriteto in vrednoto. Rezultat, ki so ga dosegli pa podjetju nalaga tudi obvezo, da k nalogam in novim izzivom, ki so pred njimi, pristopijo enako zavzeto in strokovno kot do sedaj.
Vse emisije v Lafarge Cementu v letu 2009 bistveno pod zakonsko dovoljenimi
V skladu z odločitvijo vodstva družbe Lafarge Cement Trbovlje podjetje po začetku nadomeščanja klasičnih goriv z alternativnimi redno obvešča zainteresirano javnost o izmerjenih emisijah. Ker v decembru preteklega leta naša proizvodnja ni obratovala, tokrat namesto rednega mesečnega poročila o emisijah objavljamo letno poročilo. Od meseca julija naprej je mogoče na spletni strani www.lafarge.si spremljati tudi dnevne podatke o emisijah, ki se osvežujejo na vsake pol ure. 
Obvestilo o preoblikovanju Lafarge Cementa iz d. d. v d. o. o.
Sporočamo vam, da se je s 1. 1. 2010 družba Lafarge Cement preoblikovala iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo. S preoblikovanjem v družbo z omejeno odgovornostjo bomo operativno in organizacijsko poenostavili poslovanje družbe, korak pa ne bo vplival na naše poslovno sodelovanje. 
Splošni bolnišnici Trbovlje smo podarili grelno omaro
Od danes naprej je ginekološko porodni oddelek Splošne bolnišnice Trbovlje bogatejši za grelno omaro, katero je direktorici Splošne bolnišnice Trbovlje, Marini Barovič, ter zdravniku in porodničarju, mag. Jožetu Čuk, predal generalni direktor Lafarge Cementa Iztok Virant. Javni zavod Splošna bolnišnica v Trbovljah pokriva predvsem gravitacijsko področje Zasavja, od koder Lafarge Cement izhaja, kjer izvaja večino svojih programov družbene odgovornosti. 
Srečno / Best wishes
Skrb za okolje, ljudi in skupnost, v kateri delujemo, je ena naših glavnih vrednot. Ker so dejanja pomembnejša od besed, smo sredstva namenjena za nakup letošnjih novoletnih čestitk donirali Varstveno delovnemu centru Zagorje.
Okoljsko dovoljenje družbe Lafarge Cement d. d. je pravnomočno
 Včeraj smo v družbi Lafarge Cement d.d. Trbovlje dobili odločbo Ministrstva za okolje in prostor, s katero je drugostopenjski organ v celoti zavrnil pritožbo stranskega udeleženca v postopku pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja in potrdil odločbo Agencije RS za okolje. S tem je postalo okoljsko dovoljenje pravnomočno. Odločba pomeni, da podjetje dokončno izpolnjuje vse pogoje za obratovanje v skladu z IPPC direktivo tudi za uporabo alternativnih goriv pri proizvodnji cementa. 
Okoljsko dovoljenje Lafarge Cementa je v celoti izvršljivo
 Zaradi številnih manipulacij v javnosti glede izvršljivosti odločbe o okoljskem dovoljenju družbe Lafarge Cement d.d. Trbovlje, ki ga je družbi izdala Agencija Republike Slovenije za okolje, ki so bile večinoma posledica nepristojnega in nestrokovnega pravnega mnenja, ki ga je javno promovirala odvetniška družba stranskega udeleženca v postopku, se je družba odločila zaprositi za pravno mnenje vodilno strokovno institucijo v Sloveniji – Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. 
Eno leto brez nezgode pri delu v Lafargeovi poslovni enoti Slovenija
V Lafargeovi poslovni enoti Slovenija, ki poleg trboveljske cementarne vključuje še podjetji Lafarge Transport d.o.o. in Apnenec d.o.o. iz Zidanega mosta, mineva leto dni od zadnje nezgode pri delu. Ker je varnost in skrb za zdravje zaposlenih osnovna vrednota skupine Lafarge, ima ta dosežek velik pomen, saj dokazuje, da gre za kakovostno timsko delo vseh zaposlenih, ki so v skladu s politiko varnosti in zdravja pri delu uspeli vpeljati sistem varnosti pri delu v vsakdanje delovne postopke kot prioriteto in vrednoto. Rezultat, ki so ga dosegli pa podjetju nalaga tudi obvezo, da k nalogam in novim izzivom, ki so pred njimi, pristopijo enako zavzeto in strokovno kot do sedaj.
Emisije Lafarge Cementa tudi v septembru bistveno pod zakonsko dovoljenimi
V skladu z odločitvijo vodstva družbe Lafarge Cement Trbovlje, podjetje po začetku nadomeščanja klasičnih goriv z alternativnimi, redno obvešča zainteresirano javnost o izmerjenih emisijah. Zato vam prilagamo redno mesečno poročilo o emisijah, in vas vljudno prosimo, da si odtrgate nekaj dragocenega časa in ga preberete. Od meseca julija naprej je mogoče na spletni strani www.lafarge.si spremljati tudi dnevne podatke o emisijah, ki se osvežujejo na vsake pol ure. 
Rezultati o trajnih in občasnih meritvah emisij Lafarge Cementa pod zakonsko dovoljenimi. Z jutrišnjim dnem ponovna zaustavitev peči, s septembrom uvedba čakanja na delo
V skladu z odločitvijo vodstva družbe Lafarge Cement Trbovlje, podjetje po začetku nadomeščanja klasičnih goriv z alternativnimi, redno obvešča zainteresirano javnost o izmerjenih emisijah. Tudi v mesecu avgustu se je pokazalo, da so izmerjene emisije bistveno pod zakonsko dovoljenimi, kljub dejstvu, da za sosežig alternativnih goriv veljajo strožji kriteriji, kot za obratovanje naprav z uporabo klasičnih fosilnih goriv.
Pojdi na stran: 12345678910111213141516