Novice

500 dni brez nezgode pri delu v Lafargeovi cementarni Trbovlje

Trbovlje, 12. februarja 2010 - V Lafargeovi cementarni v Trbovljah v tem tednu mineva 500 dni od zadnje nezgode pri delu. Ker je varnost in skrb za zdravje zaposlenih osnovna vrednota skupine Lafarge, ima ta dosežek velik pomen, saj dokazuje, da gre za kakovostno timsko delo zaposlenih v tovarni, ki so v skladu s politiko družbe uspeli vpeljati sistem varnosti pri delu v vsakdanje delovne postopke kot prioriteto in vrednoto. Rezultat, ki so ga dosegli pa podjetju nalaga tudi obvezo, da k nalogam in novim izzivom, ki so pred njimi, pristopijo enako zavzeto in strokovno kot do sedaj.

Področju varnosti in zdravja pri delu namenjajo v Lafargeu posebno skrb. Zaposleni v skupini Lafarge ju razumejo kot najpomembnejši sestavni del vseh aktivnosti, ki potekajo v družbi. Zato to področje predstavlja tudi obvezo vsakega udeleženega posameznika v družbi, poslovnih partnerjev podjetja ter kupcev. Prepričani so, da se je nezgodam pri delu moč ogniti s preventivnimi ukrepi in strokovnim delom. Z vpeljavo internih varnostnih standardov skupine Lafarge so v trboveljsko podjetje prenesli vrsto tehničnih izboljšav in vpeljali številne dobre prakse, ki jih skupina Lafarge za področje varnosti in zdravja pri delu v industriji cementa uporablja po vsem svetu. To jih postavlja za eno vodilnih podjetij na tem področju globalno, Lafarge Cement Trbovlje pa eno izmed vodilnih podjetij na področju Zdravja in varnosti zaposlenih pri delu v Sloveniji.

Pomemben mejnik je sovpadel tudi z obiskom gospoda Paula Corbina, izvršnega direktorja za varnost v diviziji cement v Lafargeu. Ta je po pregledu implementacije standardov skupine na področju varstva pri delu v cementarni poudaril: »Glede uvajanja postopkov in praks je trboveljska cementarna nadpovprečna, glede pristopa zaposlenih k varnosti pa sodi med najboljše cementarne znotraj skupine. Da dajejo zaposleni velik pomen varnosti pri svojem delu je dobro vidno tudi pri rezultatih. V letošnjem letu bomo posvetili glavno pozornost podrobnemu spremljanju rizikov, ki se porajajo ob vpeljavi novih tehnologij''. Tako v skupini Lafarge kot v trboveljski cementarni želijo varnost pri delu tudi v prihodnje gojiti kot eno glavnih vrednot družbe.