Novice

Obvestilo o preoblikovanju Lafarge Cementa iz d. d. v d. o. o.

Trbovlje, 4. januarja 2010 - Sporočamo vam, da se je s 1. 1. 2010 družba Lafarge Cement preoblikovala iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo. S preoblikovanjem v družbo z omejeno odgovornostjo bomo operativno in organizacijsko poenostavili poslovanje družbe, korak pa ne bo vplival na naše poslovno sodelovanje.

Matična in davčna številka ter naslov podjetja ostajajo enaki kot do sedaj.