Novice

Okoljsko dovoljenje družbe Lafarge Cement d. d. je pravnomočno

Trbovlje, 2. decembra 2009 - Včeraj smo v družbi Lafarge Cement d.d. Trbovlje dobili odločbo Ministrstva za okolje in prostor, s katero je drugostopenjski organ v celoti zavrnil pritožbo stranskega udeleženca v postopku pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja in potrdil odločbo Agencije RS za okolje. S tem je postalo okoljsko dovoljenje pravnomočno. Odločba pomeni, da podjetje dokončno izpolnjuje vse pogoje za obratovanje v skladu z IPPC direktivo tudi za uporabo alternativnih goriv pri proizvodnji cementa.

Dovoljenje je dokaz, da je družba v preteklih letih delala dobro ter v skladu z zakonodajo, hkrati pa predstavlja priznanje in zadoščenje za vsa prizadevanja naših zaposlenih in investicije v zmanjševanje obremenjevanja okolja. V vodstvu družbe smo zadovoljni, da so po treh letih postopka argumenti in dejstva, ki smo jih ves ta čas navajali, vendarle dobili pravo težo.

Vodstvo družbe želi ponovno poudariti, da dovoljenje sprejemamo tudi in predvsem kot odgovornost, da kot družbeno odgovorno podjetje nadaljujemo z okoljskimi vlaganji, kar bo ob skrbi za zaposlene še naprej naša najpomembnejša vrednota. Lafarge Cement Trbovlje je zdaj tudi na formalni ravni popolnoma primerljiv z drugimi cementarnami v Evropi in Sloveniji ter tehnološko zrel za oster konkurenčni boj. Veseli nas, da se bo več kot 130 letna tradicija pridobivanja cementa v Trbovljah lahko nadaljevala.


Z odličnimi pozdravi,

Iztok Virant, predsednik uprave