Novice

Okoljsko dovoljenje Lafarge Cementa je v celoti izvršljivo

Trbovlje, 20. novembra 2009 - Zaradi številnih manipulacij v javnosti glede izvršljivosti odločbe o okoljskem dovoljenju družbe Lafarge Cement d.d. Trbovlje, ki ga je družbi izdala Agencija Republike Slovenije za okolje, ki so bile večinoma posledica nepristojnega in nestrokovnega pravnega mnenja, ki ga je javno promovirala odvetniška družba stranskega udeleženca v postopku, se je družba odločila zaprositi za pravno mnenje vodilno strokovno institucijo v Sloveniji – Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Pravno mnenje, ki ga je v imenu instituta podpisal vodilni slovenski strokovnjak za področje okoljskega prava prof. dr. Senko Pličanič, v celoti potrjuje vse navedbe družbe Lafarge Cement. Okoljsko dovoljenje družbe Lafarge Cement je po strokovnem mnenju veljavno in izvršljivo.

Dovoljenje je izvršljivo ne glede na dejstvo, da ARSO v obrazložitvi odločbe posebej ni navedel določila 172. člena Zakona o varstvu okolja, ki določa da pritožba stranskega udeleženca ne zadrži izvršitve, kot bi to v skladu z Zakonom o upravnem postopku moral storiti. V strokovnem mnenju je inštitut navedel tudi, da odsotnost take navedbe v odločbi nima nikakršnega pravnega učinka na zakonsko ureditev po kateri pritožba stranskega udeleženca ne zadrži njegove izvršitve, ZUP pa za primere takšnih kršitev tudi ne predvideva posledic, kot jih je v nekaterih javnih nastopih navajala odvetniška pisarna stranskega udeleženca v postopku.

V družbi Lafarge Cement upajo, da bo v prihodnje tudi na podlagi tega strokovnega mnenja bistveno manj manipulacij z nestrokovno javnostjo. Njihov izključni cilj je namreč bil po mnenju vodstva družbe sejati dvom o legalnosti delovanja družbe predvsem v laični javnosti ter z ustvarjanjem javnomnenjskega pritiska vplivati na delo regulatorja. V družbi obžalujejo dejstvo, da so te manipulacije v veliki meri spodbujali tudi nekateri lokalni politiki ene od bližnjih zasavskih občin.

V družbi se želijo odzvati tudi na objavo nepreverjene informacije v nekaterih medijih, ki so trdile da družba še v tem času nima uporabnega dovoljenja za objekt skladiščenja in doziranja odpadne plastike. Kljub dejstvu, da uporabno dovoljenje ni bilo zakonski pogoj za pridobitev okoljskega dovoljenja, so ga v Lafarge Cement pridobili.