Novice

Eno leto brez nezgode pri delu v Lafargeovi poslovni enoti Slovenija

Trbovlje, 18. novembra 2009 - V Lafargeovi poslovni enoti Slovenija, ki poleg trboveljske cementarne vključuje še podjetji Lafarge Transport d.o.o. in Apnenec d.o.o. iz Zidanega mosta, mineva leto dni od zadnje nezgode pri delu. Ker je varnost in skrb za zdravje zaposlenih osnovna vrednota skupine Lafarge, ima ta dosežek velik pomen, saj dokazuje, da gre za kakovostno timsko delo vseh zaposlenih, ki so v skladu s politiko varnosti in zdravja pri delu uspeli vpeljati sistem varnosti pri delu v vsakdanje delovne postopke kot prioriteto in vrednoto. Rezultat, ki so ga dosegli pa podjetju nalaga tudi obvezo, da k nalogam in novim izzivom, ki so pred njimi, pristopijo enako zavzeto in strokovno kot do sedaj.

Področju varnosti in zdravja pri delu namenjajo v Lafargeu posebno skrb. Zaposleni v skupini Lafarge ju pojmujejo kot najpomembnejši sestavni del vseh aktivnosti, ki potekajo v družbi in tako to področje predstavlja tudi obvezo vsakega udeleženega posameznika v družbi in tudi naših poslovnih partnerjev ter kupcev. Prepričani so, da se je nezgodam pri delu moč ogniti s preventivnimi ukrepi in strokovnim delom. Z vpeljavo internih varnostnih standardov skupine Lafarge so v trboveljsko podjetje prenesli vrsto tehničnih izboljšav in vpeljali veliko dobrih praks, ki se za področje varnosti in zdravja pri delu uporabljajo po vsem svetu v industriji cementa.

Na krajši prireditvi, ki so jo organizirali ob tem pomembnem dogodku, je zaposlene nagovoril generalni direktor podjetja, g. Iztok Virant, ki je poudaril, da ‘’kljub ekonomski krizi vztrajamo pri ciljih, ki smo si jih zadali, naša skupna zavezanost k varnosti pa ostaja nezmanjšana. Varnost in zdravje naših zaposlenih in dobaviteljev ostaja naša prva prioriteta, saj se zavedamo, da lahko na tem področju v prihodnosti postorimo še veliko. In to ne glede na to, da Lafarge že danes velja za najvarnejše podjetje v našem sektorju. Naš cilj je, da se vsi naši zaposleni in dobavitelji vsakodnevno varno vračajo iz dela domov k svojim družinam.’’

Vodstvo podjetja in zaposleni so ob tej priložnosti podpisali tudi dokument z naslovom ‘’11 pravil za varnost’’.