Novice

Sporočilo za javnost občine Trbovlje: Občina Trbovlje je ravnala pravilno

Trbovlje, 26. avgusta 2009 - V nadaljevanju v celoti objavljamo včerajšnje sporočilo za javnost občine Trbovlje, v katerem sporočajo prejem sodbe Upravnega sodišča Republike Slovenije, s katero je odločilo, da se tožba g. Branimirja Bajdeta, zastopnika civilne iniciative »Za bodočnost v Občini Trbovlje«, proti Občini Trbovlje zavrne. Civilna iniciativa je zahtevala izdajo splošnega akta »Občinski odlok o prepovedi sežiga ali sosežiga odpadkov in prepoved uporabe iz odpadkov pridobljenih goriv na območju občine Trbovlje«.

Po argumentaciji Upravnega sodišča je takšna pobuda nezakonita, saj bi s sprejetjem odloka Občina posegla v pristojnosti države in tako prepovedala nekaj, kar ni v njeni pristojnosti.

Isti kriteriji veljajo tudi za referendum v Občini Zagorje, kjer se je občinsko vodstvo vseeno odločilo razpisati referendum, čeprav njegov rezultat nima nobenih pravno obvezujočih posledic za poslovanje podjetja Lafarge Cement, kot to potrjuje omenjena odločba Upravnega sodišča. To jasno kaže, da je bil zagorski referendum, samo ena izmed oblik pritiskov, ki jih izvaja na delovanje podjetja Lafarge Cement nekaj posameznikov in ki nimajo nobene pravne osnove.

Izjava za javnost Občine Trbovlje v celoti (vir: www.trbovlje.si):

Občina Trbovlje prejela sodbo Upravnega sodišča RS. Tožba proti Občini je zavrnjena.

Občina Trbovlje je danes prejela sodbo Upravnega sodišča Republike Slovenije, s katero je odločilo, da se tožba g. Branimirja Bajdeta, zastopnika civilne iniciative »Za bodočnost v Občini Trbovlje«, proti Občini Trbovlje zavrne.

Civilna iniciativa je 18. maja letos županu Bogdanu Baroviču in Občinskemu svetu Občine Trbovlje vložila pobudo, v kateri je zahtevala izdajo splošnega akta »Občinski odlok o prepovedi sežiga ali sosežiga odpadkov in prepoved uporabe iz odpadkov pridobljenih goriv na območju občine Trbovlje«. Župan je vlagatelje pozval naj pobudo dopolnijo, kar je civilna iniciativa storila 3. junija, pri čemer je dopolnila tako referendumsko vprašanje kot besedilo odloka in njegovo obrazložitev. Trboveljski župan je tožnika teden dni pozneje, 10. junija, obvestil, da je njegova pobuda z omenjeno zahtevo nezakonita, saj bi s sprejetjem odloka Občina posegla v pristojnosti države in tako prepovedala nekaj, kar ni v njeni pristojnosti. Ob tem je župan ponovno pozval vlagatelja k odpravi neskladnosti oziroma k obrazložitvi svoje zahteve.

Zastopnik civilne iniciative Branimir Bajde je 19. junija pobudo dopolnil in pri tem izrazil mnenje, da predlagani akt ni v neskladju z Ustavo RS in zakoni. Zato je župan Bogdan Barovič ponovno preučil predlagani odlok in 29. junija izdal akt, s katerim je, skladno s 4. odstavkom 93. člena Statuta Občine Trbovlje, odločil, da se šteje, da pobuda ni bila vložena. Zoper izdani akt je g. Bajde, v imenu civilne iniciative, vložil tožbo na Upravno sodišče RS, katerega odločitev je Občina Trbovlje prejela danes. Upravno sodišče RS je odločilo, da je bilo stališče Občine pravilno, postopek pred izdajo akta, kot tudi sam izpodbijani akt, pa v celoti izpeljan na podlagi obstoječih zakonov, medtem ko je tožbo tožnika označilo kot neutemeljeno in jo zavrnilo.