Novice

Lafarge Cement prejel okoljsko dovoljenje

Trbovlje, 9. aprila 2009 – Danes smo v družbi Lafarge Cement Trbovlje prejeli okoljsko dovoljenje, po katerem izpolnjujemo vse pogoje za obratovanje v skladu z IPPC direktivo ter za uporabo alternativnih goriv pri proizvodnji cementa. Prejeto dovoljenje je dokaz, da smo v preteklih letih delali pravilno, zadoščenje za ves naš vložen trud, hkrati pa odgovornost, da nadaljujemo naša prizadevanja za boljše okolje.

Tako odločitev smo v družbi pričakovali, saj smo v zadnjih letih izvedli obširne investicije, da bi izpolnili zahtevne pogoje evropske in slovenske zakonodaje. Ocenjujemo, da dolgotrajnost samega postopka in sprejemanje odločitve pristojnega organa kaže na natančno in podrobno preverjanje vseh podatkov, ki jih je pristojni organ zahteval od Lafarge Cementa.

S tem so zagotovljeni vsi pogoji, da se bo več kot 130 letna tradicija pridobivanja cementa v Trbovljah nadaljevala. Lafarge Cement Trbovlje je zdaj tudi na formalni ravni popolnoma primerljiv z drugimi cementarnami v Evropi in tehnološko zrel za oster konkurenčni boj. Še naprej pa bodo najpomembnejše vrednote cementarne skrb za zaposlene in tvorno sodelovanje z lokalnimi skupnostmi.

Lafarge Cement d.d. pričakuje, da se bodo s to odločitvijo pristojnega državnega organa tudi zaključile številne manipulacije s podatki in informacijami glede obremenjevanja okolja, ki so bile javnosti posredovane zadnjih nekaj let.