Novice

Izjava Lafarge Cementa v zvezi z umikom predloga za izdajo začasne odredbe

Trbovlje, 19. december 2008 - Z nepravnomočno začasno odredbo je Lafarge Cement dosegel začasno prepoved določenih neresničnih in žaljivih izjav g. Boštjana Pihlerja s ciljem, da debata postane argumentirana. V Lafarge Cementu smo se za umik predloga za izdajo začasne odredbe odločili, ker menimo, da je že z izdano nepravnomočno odredbo dosežen naš namen, tj. da se javnosti pokaže nesprejemljivost žaljivega izražanja. Prepričani smo namreč, da mora zaradi velikega učinka, ki ga imajo v medijih izrečene izjave, debata v javnosti temeljiti na argumentih. Pri tem v cementarni izpostavljamo, da se tudi z začasno odredbo nikomur ne odreka možnost izraziti svoje mnenje, zato svoboda govora s takšno začasno odredbo nikakor ni kršena.

V Lafarge Cementu spoštujemo moralne norme diskurza, ki so imanentne strpni in demokratični družbi, tako da na dostojen in spoštljiv način komentiramo stališča drugače mislečih in kar upravičeno pričakujemo tudi od drugih udeležencev javnega diskurza. Menimo tudi, da bi morali vsi, ki javno komunicirajo, svoja mnenja in stališča argumentirati na podlagi točnih in relevantnih podatkov.

Uprava Lafarge Cementa