Novice

V Lafarge Cementu začeli s pripravami na remont

Trbovlje, 12. december 2008 – v ponedeljek bodo v Lafarge Cemenu ustavili peč in se začeli pripravljati na vsakoletni redni remont.  Ker se posledice finančne krize čutijo tudi v cementni industriji, bodo v trboveljski cementarni peč zaustavili dva tedna prej, kot so načrtovali.

 Vsakoletni redni remont bo potekal od 5. 1. 2009 do 3. 2. 2009. Glavna dela, katerih vrednost je ocenjena na 1,4 milijona evrov,  obsegajo obnovitvena dela na peči in hladilcu klinkerja, zamenjavo obložnih plošč v mlinu cementa, rekonstrukcijo sistema za doziranje premoga in obnova mlina surovine. 

V trboveljski cementarni pravijo, da že poteka investicija v prenovo nakladalne postaje za vreče. »Vse večje zahteve trga po cementu v 25-kilogramskih vrečah presegajo zmogljivosti naše proizvodnje, zato smo se odločili, da zamenjamo obstoječi polnilni stroj ter paletizer s sodobnima napravama z višjo kapaciteto,« je to investicijo utemeljil Leopold Povše, vodja investicij, IT in tehničnega kontrolinga. Prav tako bodo v cementarni zaradi postavitve nove pakirne linije modificirali stavbo pakiranja in odpreme na nakladalni postaji. Če bodo dela potekala po terminskem načrtu, v Lafarge Cementu predvidevajo, da bodo novo polnilno linijo zagnali po končanem remontu, pri čemer je vrednost investicije ocenjena na dva milijona evrov.

 Vpliv finančne krize čutijo tudi v gradbenem sektorju, ki se od sredine oktobra dalje odraža v nižji gradbeni aktivnosti podjetij, kriza v gradbeni industriji pa posledično vpliva tudi na proizvodnjo cementa. Ta je v zadnjih dveh mesecih v primerjavi s preteklim letom občutno nižja in je ena najnižjih v preteklih letih. Zaradi tega bodo v Lafarge Cementu peč zaustavili dva tedna prej, kot so načrtovali, tj. 15. decembra.