Novice

V kamnolomu Plesko smo gostili učence geoloških krožkov
Zasavje razkriva zanimivo geološko preteklost. V naših krajih je namreč nekoč vladal povsem drugačen ekosistem. Imeli smo tropsko in subtrobsko klimo, morske zalive in dolge peščene plaže. Od takrat je minilo desetine milijonov let, o tistih časih pa še vedno pričajo fosilni ostanki bogatega rastlinskega in živalskega sveta. Pogled v zanimivo preteklost naše regije zanima tudi osnovnošolce, ki smo jim omogočili obisk kamnoloma Plesko.
Lafarge opozarja na dolgotrajnost postopkov
ARSO je organiziral ustno obravnavo v okviru postopka pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja na kateri sta izvedenca dr. Ivan Eržen in dr. Jože Rakovec predstavila svoji strokovni mnenji o elaboratu o vplivnem območju. Predstavniki družbe Lafarge Cement smo se obravnave udeležili in pričakujemo, da se postopek čim prej zaključi.
Odziv na novinarsko konferenco Eko kroga
Vezano na današnje sporočilo za javnost društva Eko krog, v katerem nas pozivajo k vključitvi dodatnih izvedencev v postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja, sporočamo..
V podjetju Lafarge Cement dosegli nova mejnika na področju varnosti in zdravja pri delu
V trboveljski cementarni in hčerinskem podjetju Apnenec Zidani most so dosegli nov mejnik na področju varnosti in zdravja pri delu – brez nezgode pri delu so v cementarni že 2 leti, v kamnolomu v Zidanem mostu pa že kar 4000 dni. Vodstvo podjetja Lafarge Cement je na svoje zaposlene izjemno ponosno in jih ob tej priložnosti iskreno čestita.
Lafarge Cement ponovno odprl vrata cementarne za javnost
Lafarge Cement je danes organiziral že tradicionalni dan odprtih vrat, namen katerega je predstaviti delovanje trboveljske cementarne zainteresirani javnosti in prikazati proces proizvodnje cementa. Obiskovalcem so pokazali tudi industrijsko pot po tovarni, kjer so zabeleženi vsi dosežki cementarne v 136 letih delovanja.
Lafarge Cement Trbovlje zaključuje reorganizacijo
Lafarge Cement zaključuje s programom reorganizacije, katerega cilj je ohranitev cementarne v Trbovljah, ob zmanjšanem obsegu proizvodnje kot v preteklosti. Postopek je potekal skladno z najvišjimi standardi veljavne delovno-pravne zakonodaje, vanj pa so bili aktivno vključeni tudi predstavniki sindikata in sveta delavcev. S tem ukrepom se bo število zaposlenih v trboveljski cementarni in hčerinskem podjetju Apnenec zmanjšalo za 51 delavcev. Od tega se jih bo v naslednjih mesecih na Zavod za zaposlovanje prijavilo 35, za ostale pa je podjetje v okviru Programa razreševanja presežnih delavcev našlo druge rešitve.
Cementarna v Trbovljah začela s postopkom reorganizacije
Lafarge Cement je začel izvajati program reorganizacije, s katerim bo zmanjšal obseg proizvodnje v trboveljski cementarni. Odločitev je bila sprejeta kot posledica težkih razmer, v katerih se je znašlo podjetje. Cementarna se namreč že dlje časa sooča z negotovostjo na področju pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja ter prepovedjo uporabe alternativnih goriv. Poleg tega so na poslovanje cementarne vplivale tudi trenutne gospodarske razmere. 
Lafarge Cement na obisk povabil okoljevarstvene organizacije
Družba Lafarge Cement je včeraj z namenom informiranja javnosti o delovanju cementarne organizirala dan odprtih vrat, na katerega je povabila slovenske okoljevarstvene organizacije ter specializirane okoljske medije. Vodstvo cementarne je udeležencem dogodka pojasnilo proces proizvodnje cementa, predstavilo pa je tudi pretekle investicije, ki so bile v Trbovljah izvedene z namenom zmanjševanja vpliva tovarne na okolje.
Prejeli smo priznanje Turističnega društva Trbovlje za industrijsko pot
Turistično društvo Trbovlje je 9. decembra že 22-tič zapored podelilo zlato vrtnico in priznanja društva, ki jih podeljujejo za promocijo Občine Trbovlje. Eno od štirih priznanj za promocijo Trbovelj smo prejeli tudi v Lafarge Cementu. 
Obratovanje Lafarge Cementa ima majhen vpliv na kakovost zraka v Zasavju
 Iz agencije za okolje (ARSO) opozarjajo, da so v novembru beležili povišane koncentracije delcev PM10. Skoraj povsod po Sloveniji koncentracije presegajo z zakonodajo predpisano povprečno dnevno mejno vrednost, 50 mikrogramov/m3. Med najbolj kritičnimi mesti sta tudi Trbovlje in Zasavje, v katerih je ARSO v novembru izmeril številna preseganja dnevno dovoljenih vrednosti. Kljub temu da peč trboveljske cementarne Lafarge ne obratuje od konca junija, se kakovost zraka v Zasavju ni bistveno spremenila.
Pojdi na stran: 12345678910111213141516