Novice

Okoljevarstveniki in ostali zainteresirani pokazali malo zanimanja za predstavitev cementarne

Trbovlje, 14. 5. 2008 - Včeraj so v Lafarge Cementu končali prvi sklop dni odprtih vrat, organizirane za vse tiste, ki so v preteklosti kazali interes za okoljsko problematiko. Predstavniki mestnih svetov z vseh treh zasavskih občin so se vabilu odzvali in predstavitve so se končale s konstruktivnimi zaključki. Na začudenje organizatorjev pa šolniki, zdravstveni delavci in posebej okoljevarstveniki niso pokazali interesa, da bi se seznanili z dosežki in tehnologijo v zadnjih letih in sploh prišli v tovarno ter se na mestu samem seznanili s stanjem.

V Lafarge Cementu so v zadnjem obdobju izvedli sklop predstavitev pregleda aktivnosti in razvoja od prevzema trboveljske cementarne pa do danes z vsemi ekološkimi investicijami in načrti za prihodnost. Lafarge Cement je najprej povabil predstavnike medijev, sledila je predstavitev za zaposlene, njihove družine in upokojence. V naslednjem sklopu so povabili medse mestne svetnike vseh treh občin in šolnike ter zdravstvene delavce in ostale iz Zasavja. Zadnjo predstavitev so namenili ekološkim društvom in posameznikom, ki delujejo na področju ekologije, skupaj z njimi pa so še enkrat povabili šolnike in zdravstvene delavce ter ostale zainteresirane. Kljub več kot 35 povabljenih so prišli le prišlo le štirje zainteresirani, od tega dva novinarja. V društvu Eko krog so svoj obisk zopet pogojevali s predhodno izročitvijo “izvornih“ (ni strokovne obrazložitve za ta izraz) meritev za pretekla leta, kot je to že navada ob vsakem povabilu, ki ga Lafarge Cement naslovi na društvo.

“Lafarge Cement se je želel podrobneje predstaviti predvsem okoljevarstvenim organizacijam, da jim predstavijo argumente v živo, na mestu samem, in da se seznanijo s podatki o emisijah, poteku proizvodnje in drugih dejstvih. Stanje okolja v Zasavju se je v preteklih letih z investicijami, ki sta jih v čistilne naprave namenila TET in Lafarge cement, bistveno izboljšalo, to potrjujejo tudi rezultati raziskav, vendar vsega tega ni mogoče pojasniti brez ogleda tovarne. Ker tudi tokrat odziva ni bilo, ocenjujemo, da v medijih tako zainteresiranih za okolje ne zanimajo dejstva. »Cementarna Lafarge Cement je sodobna tehnološko in ekološko napredna tovarna, nanjo smo ponosni vsi zaposleni. Napadi od zunaj in obtoževanje brez podlage ter pogojevanje obiska z vsebinami, ki ne sodijo v konstruktiven dialog in so stvar preteklosti, kažejo, da so v ospredju povsem drugi motivi in da je skrb za varovanje okolja v Zasavju kar krinka,” pravi Iztok Virant, predsednik uprave Lafarge Cementa.

V Lafarge Cementu so mnenja, da gre tukaj za neke druge, njim neznane interese peščice posameznikov, od katerih pa na žalost splošna trboveljska javnost ne bo imela nič. Lafarge Cement je doslej bil in je lahko del razvojnega programa regije, zato je zaskrbljujoče, da je celotna regija in njen razvoj, postala talec nekaj posameznikov. Celo do te mere, da so za uresničitev svojih načrtov pripravljeni žrtvovati 200 delovnih mest. V skrajnem primeru bo imelo Zasavje več nezaposlenih v tej že tako obubožani regiji, nadomestnih delovnih mest ni predvidenih. Kje bodo takrat predstavniki okoljevarstvenih društev, ko se bo to zgodilo z zaposlenimi in njihovimi družinami, ki imajo danes še vse možnosti za lepo in zdravo prihodnost?

Sklepamo lahko, da ozki interesi peščice posameznikov nimajo posebne zveze z dejanskim reševanjem okoljevarsvtenih problemov. Potek dogodkov v Lafarge Cementu je pač tak, da so bremena, ki so bila sporna v preteklosti, danes, maja 2008, pač sanirana in skladna z najboljšimi praksami te z zahtevami zakonodajalcev. Trboveljski cementarji še enkrat izjavljajo, da ničesar ne skrivajo, da so ekološko sanirani in ponosni na to, kar so dosegli v tem času. Zavedajo se, da so morali marsikaj postoriti, to so naredili v roku, ki so si ga zadali z najboljšo prakso (Best Available Technologies) in postali ena izmed najbolj tehnološko razvitih cementarn v Evropi. To jim tudi dovoljuje, da so v vlogi za okoljevarstvno dovoljenje zakonodajalca navedli souporabo alternativnih goriv. S tem bodo bistveno pripomogli k zmanjševanju onesnaževanja tako z izpusti ob še strožji zakonodaji kot z razbremenjevanjem okolja z odpadki.

Konec junija v Lafarge Cementu načrtujejo tudi dan odprtih vrat za širšo javnost, na katero že sedaj vabijo vse krajanke in krajane trboveljske občine in tudi druge, ki jih zanima.

Lafarge Cement, uprava
Dodatna vprašanja: info@lafarge.si T: 03 56 52 400