Novice

Iztok Virant bo novi predsednik uprave družbe Lafarge Cement, d.d.

Trbovlje, 21. novembra 2007 – Nadzorni svet družbe Lafarge Cement, d.d., je izbral novega predsednika uprave, in sicer bo nadzorni svet Iztoka Viranta na svoji naslednji seji 18. decembra 2007 tudi uradno imenoval za predsednika uprave trboveljske cementarne. Dosedanja člana uprave Marko Pirc in Božo Černila ostajata po letu dni uspešnega upravljanje družbe še naprej člana uprave, z enakimi odgovornostmi na področju financ in prodaje.

˝Zelo sem vesel, da mi je bilo zaupano vodenje tako velikega podjetja, kakršno je Lafarge Cement. Novo delovno mesto zagotovo prinaša tudi nove izzive in odgovornosti do zaposlenih in tudi do drugih déležnikov, je dejal Iztok Virant. ˝Ob tem se zaveda, da so potrebne neprestane izboljšave tako na tehnološkem kot na okoljevarstvenem področju.˝

Iztok Virant prihaja v Lafarge iz celjske družbe INPOS d.o.o., v katerem vodi komercialo. Tu bo tudi zaposlen vse do prevzema funkcije predsednika uprave družbe Lafarge Cement d.d. Svojo kariero je gradil v nekaterih slovenskih podjetjih v prodaji in marketingu na področju produktov široke potrošnje in gradbeništva. V družbi INPOS d.o.o je od leta 2007. Po izobrazbi je inženir strojništva, po diplomi na mariborski Fakulteti za strojništvo je šolanje nadaljeval na podiplomskem študiju poslovanja in trženja na Ekonomski fakulteti v Mariboru.

Peter Orisich, predsednik nadzornega sveta družbe Lafarge Cement je ob izboru predsednika uprave dejal: ˝Zelo sem zadovoljen, da bom lahko na naslednji seji nadzornega sveta v decembru imenoval g. Iztoka Viranta za novega predsednika uprave družbe Lafarge Cement,. Prepričan sem, da bo dobro nadaljeval dosedanje uspešno petletno delo na tehničnem in ekološkem področju, pa tudi na področju medsebojnih odnosov. Hkrati bi se lepo zahvalil Marku Pircu in Božu Černili za dobro opravljeno delo v preteklem letu.˝

Lafarge Cement, d.d., član skupine Lafarge, je uspešno slovensko podjetje, ki ima 220 zaposlenih, v hčerinskih družbah Apnenec in Lafarge Transport pa jih zaposluje še 50. V letu 2006 je podjetje imelo več kot 42 milijonov evrov prometa, proizvedli in prodali pa so več kot 600.000 ton cementa. Letos oktobra je Lafarge Cement uradno zagnal 10 milijonov evrov vredno odžveplevalno napravo, ki je ena najsodobnejših pri nas. Z njeno otvoritvijo je družba končala obsežen, štiri leta trajajoč sanacijski program. Za zmanjšanje vplivov na okolje je družba namenila 30 milijonov evrov, kar je več, kot je znašal dobiček v omenjenih letih. Trenutno je trboveljsko podjetje v fazi pridobivanja okoljskega dovoljenja, ki med drugim predvideva tudi prehod na souporabo alternativnih goriv, kot to navajajo evropska priporočila za cementno industrijo. Priporočila so taka zato, ker se cementarne lahko strožje nadzoruje, hkrati pa se s tem zmanjšujejo obremenitve okolja.

Dodatne informacije: Lafarge Cement, d.d., tel.: 03 56 52 400, info@lafarge.si