Novice

Vzpodbudno srečanje zagorskega župana in vodstva družbe Lafarge Cement

Trbovlje, 20. novembra 2007 – Trboveljsko družbo Lafarge Cement je obiskal zagorski župan Matjaž Švagan. S članoma uprave družbe Lafarge Cement Božom Černilo in Markom Pircem so se med drugim pogovarjali o trenutnih dosežkih Lafarge Cementa glede okoljske sanacije tovarne in o nadaljnjih ukrepih za zmanjševanje vplivov na okolje. Izrazili so tudi skupno podporo pilotskemu projektu regijskega spletnega monitoringa izpustov. Gre za prvo tovrstno pobudo pri nas.

Župan Matjaž Švagan si je tako ogledal proizvodnjo cementa in ter v kontrolni sobi spletni prikaz trajnih meritev ljubljanskega podjetja Raci d.o.o., ki ima ustrezno akreditacijo. Izrazil je zadovoljstvo z napredno tehnologijo v cementarni, ki dela tovarno konkurenčno in daje delo več kot 250 zaposlenim. Dodal je še, da bo sam kot župan Zagorja še naprej podpiral civilna prizadevanja za zmanjševanje vplivov na okolje v Zasavju, nikakor pa ne stoji pa za društvom EKO krog.

Zagorskemu županu sta člana uprave pojasnila, zakaj je za Lafarge Cement tako pomembna pridobitev okoljskega dovoljenja in uvedba alternativnih goriv v proizvodni proces. Župan Zagorja je namreč pred novembrskimi prazniki sklical izredno sejo občinskega sveta, kjer je ostro nastopil proti souporabi alternativnih goriv v cementarni in njegov predlog so občinski svetniki tudi podprli.

˝Uvedba alternativnih goriv je neizogibna,˝ je v pogovoru poudaril Božo Černila, član uprave družbe Lafarge Cement, ˝če želi Lafarge Cement ostati uspešno in konkurenčno podjetje, saj cenejša in za okolje nič bolj obremenjujoča alternativna goriva uporablja vse več cementarn po Evropi, pa tudi naš konkurent Salonit Anhovo.˝ Tudi s stališča obvez, ki jih je Slovenija sprejela z uvedbo okoljske zakonodaje, je uporaba alternativnih goriv korak k zmanjševanju negativnih okoljskih učinkov sodobne družbe, saj pomaga ohranjati primarne vire energije in zmanjšuje izpuste toplogrednih plinov.

˝Zelo nas veseli, da je gospod Švagan sprejel naše povabilo na današnji sestanek in da smo našli točko sodelovanja v obliki regijskega spletnega monitoringa izpustov. V Lafarge Cementu se zavedamo, da smo cementarna, vendar si prizadevamo za neprestane okoljske izboljšave proizvodnje, pri čemer nam bo delo olajšala tudi uvedba alternativnih goriv. Upamo, da bomo pogovore z gospodom Švaganom nadaljevali,˝ je dejal član uprave Marko Pirc.