Novice

Spoznajte prednosti gradnje krožišč v betonu s pomočjo nove publikacije

 

Združenje za beton Slovenije je publikacijo o betonskih krožiščih predstavil na 13. slovenskem kongresu o cestah in prometu, ki je potekal oktobra v Portorožu. Prednosti in sistemi gradnje betonskih krožišč so povzeti po Concrete roundabouts (Betonska krožišča, izdal EUPAVE, Evropsko združenje za betonska vozišča), ter Betonstrassen, Das Handbuch (Priročnik o betonskih voziščih, izdal Zement + Beton Handels).

Intenziven in težek promet na krožiščih povzroča ekstremne napetosti v vozišču, kot rezultatcentrifugalnih sil kot tudi zaradi preobremenitev, ki jih na podlago izvajajo nagnjena vozila z zunanjimi kolesi. Učinki tovrstnih obremenitev vključujejo nastanek kolesnic, deformacijo obrabne plasti, izgubo površinskega agregata in razpokanje kot rezultat nezadostne nosilne kapacitete cestne strukture pod zunanjimi kolesi. Te ugotovitve spodbujajo načrtovalce, da pri izgradnji krožišč načrtujejo uporabo betona.

Odločitev za beton nudi številne prednosti, ki na splošno veljajo za betonsko vozišče. Sem štejemo trajnost in robustnost, dolgo življenjsko dobo (trideset do štirideset let in več), nizko potrebo po vzdrževanju, dolgoročno gospodarnost, svetlo površino, dobro in trajno odpornost proti drsenju in estetski izgled. Upravičenost odločitve za betonsko voziščno konstrukcijo pri krožiščih pa še posebej utemeljujeta dva razloga, in sicer eliminacija nastanka kolesnic, do katerih prihaja zaradi obremenitev, ki jih povzročajo težka tovorna vozila pri zmernih hitrostih, in eliminacija deformacije voziščne površine, do katere prihaja zaradi obremenitev ki nastanejo pri centrifugalnih silah.


Kljub temu da v Sloveniji premoremo nekaj izkušenj z gradnjo betonskih vozišč pa v naših krajih krožišča z betonskim voziščem še nimamo. Povezava do brošure

Pri pripravi brošure smo aktivno sodelovali tudi v družbi Lafarge.