Novice

Vljudno vabljeni na 2. slovenski strokovni posvet Beton in trajnostna gradnjaProgram tokratnega posveta sestavljajo predavanja o Betonu v stavbah. 15. oktober 2015, s pričetkom ob 9:00, na Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana A, 1. nadstropje.

PROGRAM

8:30 - 9:00 Zbiranje udeležencev
9:00 - 9:30 Pozdravni nagovori
9:30 - 11:45 PREDAVANJA
• Developing a new evidence base for high thermal mass buildings (Razvoj nove baze podatkov za stavbe z visoko termalno maso), Eirini Mantesi, Loughborough University, Velika Britanija
• Heating and cooling with concrete - Activities of the Austrian Cement Industry (Gretje in hlajenje z betonom - aktivnosti avstrijskega cementnega združenja), DI Sebastian Spaun, Avstrijsko cementno združenje (VÖZ), Avstrija
• Experiences and developments with lightweight concrete - in Austria (Izkušnje in razvoj lahkega betona v Avstriji), DI Thomas Schönbichler, Cooperative Light weigth concrete

11:45 - 12:15 ODMOR
12:15 - 14:00
• Prefabricated hybrid timber - concrete constructions (Prefabricirane hibridne leseno - betonske konstrukcije), Christoph Dünser, arhitekturni biro Hermann Kaufmann ZT GmbH, Avstrija
• Facade of the kindergarten in Ajdovščina made from textile reinforced concrete, (Izvedba fasade vrtca v Ajdovščini iz tekstilno armiranega betona), Matej Peljhan, Sustinno d.o.o., mag. Boštjan Furlan, Acma d.o.o.
• Living in concrete house / apartment (Živeti v betonski hiši / stanovanju), izr. prof. mag. Tadej Glažar, Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani
14:00 - 15:30 Okrogla miza MOŽNOSTI BETONA ZA TRAJNOSTNE STAVBE
15:30 ZAKLJUČEK IN KOSILO

DODATNE INFORMACIJE O DOGODKU VAM BOMO POSREDOVALI NAKNADNO

ORGANIZATORJI
ZBS Združenje za beton Slovenije
SLOCEM Združenje slovenske cementne industrije
GZS Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in IGM
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE

Napoved dogodka s programom v pdf