Novice

Lafarge Cement Trbovlje je pridobil okoljevarstveno dovoljenje za proizvodnjo cementa

Družba Lafarge Cement Trbovlje je danes pridobila okoljevarstveno dovoljenje, s katerim izpolnjuje vse pogoje za proizvodnjo cementa v skladu z IPPC direktivo.

Lafarge Cement je pričakoval takšno odločitev. Družba je že v letu 2009 pridobila okoljevarstveno dovoljenje, skladno s slovensko in evropsko zakonodajo, potem ko je investirala preko 33 milijonov evrov v nadgradnjo in modernizacijo cementarne z namenom zmanjševanja okoljskih vplivov. V družbi vidijo izdajo dovoljenja kot logično posledico skladnosti obratovanja tovarne z evropsko zakonodajo, vključno z dovoljenimi izpusti.

Pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je zelo pomembna in predstavlja prvi korak za nadaljevanje proizvodnje cementa v Trbovljah.

Prav tako predstavlja dovoljenje pomemben korak v procesu priprave vloge za uporabo alternativnih goriv v Trbovljah. Prihodnji obseg poslovanja v Trbovljah bo namreč odvisen od pridobitve dovoljenja za uporabo alternativnih goriv. To je bistvenega pomena za srednje in dolgoročno konkurenčnost in trajnostno uspešnost Lafargea v Sloveniji. "Kot družbeno odgovorno podjetje se v Lafargeu zavedamo, da v javnosti obstajajo pomisleki glede uporabe alternativnih goriv. Vzeli si bomo čas, da zainteresirani javnosti v Sloveniji predstavimo uporabo alternativnih goriv v cementni industriji in njihov socialni in ekonomski vpliv. Vemo, da je pred nami še dolga pot, ko govorimo o dojemanju alternativnih goriv v Sloveniji. Vendar smo prepričani, da bodo kakovostne informacije, odprta razprava in vključevanje lokalnih skupnosti prispevali k boljšemu razumevanju vplivov in koristi uporabe alternativnih goriv," je prepričan Haimo Primas, generalni direktor Lafarge Cement Trbovlje.