Novice

Sebastjan Ledinek in Damjan Kovač prejela zlato priznanje za najboljšo inovacijo Zasavja

Trbovlje, 21. junija 2013 - Sebastjan Ledinek in Damjan Kovač sta prejela eno od treh zlatih priznanj za najboljše inovacije Zasavja, ki jih Območna zbornica Zasavje zasavskim inovatorjem letos podeljuje že 17. leto zapored. Priznanje sta prejela za optimizacijo proizvodnega procesa v našem hčerinskem podjetju Apnenec, inovacijo, s katero smo uspeli z minimalnim vložkom 5000 evrov proizvodnjo optimizirati do ravni, primerljivimi najnovejšim trendom mlevskih procesov.

Območna zbornica Zasavje je pred 17 leti prva začela podeljevati nagrade inovatorjem v Zasavju, kasneje je idejo prevzela Gospodarska zbornica Slovenije in jo razširila na vso Slovenijo. Tako so zdaj določeni enotni kriteriji ocenjevanja GZS, ki jih pri ocenjevanju upoštevajo območne zbornice GZS.

Z inovacijo Sebastjana Ledineka in Damjana Kovača smo v Apnencu kapaciteto mlina povečali za 23 odstotkov ob hkratnem zmanjšanju porabe električne energije v tovarni za 25 odstotkov, izboljšanju kakovosti končnega izdelka, zmanjšanju vlivov na okolje ter dodatno izboljšani ravni varstva pri delu v podjetju.

Zlata priznanja so prejeli še inovatorji:
• Jože Holešek (RC eNeM d.o.o.), Franci Rot (Steklarna Hrastnik - Opal in projektni tim Steklarne Hrastnik, Dr. Anton Ružič in projektni tim IJŠ: Določanje predpisov za avtomatsko predpihanje izdelkov z meritvami in analizo izvedb predpihanja iz družbe RC eNeM Novi Materiali d.o.o., Podružnica nano materiali v steklarstvu
• Damjan Strmljan, Franci Ocepek, Demitrij Režun, Roman Slak, Stojan Zorko, DMP Kovinarstvo Dejan Podbregar s.p.: Razvoj tehnologije in naprave/linije za obdelavo keramičnih cevi iz družbe ETI d.d. Izlake

Vsi trije projekti, ki so prejeli zlata priznanja, se bodo uvrstili v tekmovanje za najboljšo inovacijo na državni ravni. Komisija za inovacije pri Območni zbornici GZS je podelila še šest srebrnih, pet bronastih priznanj in eno diplomo.

Inovatorja Sebastjan Ledinek in Damjan Kovač ter predstavnik vodstva družbe Lafarge Cement Aljaž Kuzmanovski so prejeli priznanja s strani predsednika Območne zborrnice Zasavje Stojana Binderja, direktorice Obrtne zbornice Zasavje Staše Baloh Plahutnik, in generalnega direktorja Gospodarske zbornice Slovenije Sama Hribar Milič. Foto: GZS.

Prejemniki priznanj v letu 2013. Foto: GZS.