Novice

1000 dni brez nezgode pri delu v cementarni Trbovlje

Trbovlje, 6. maj 2013 - V sredo, 1. maja je minulo tisoč (1000) dni od naše zadnje nezgode pri delu v tovarni, ki je terjala izgubo delovnih dni. Dosežek, ki ga obeležujemo, je za trboveljsko cementarno zelo pomemben. Ne gre le za golo štetje dni, ampak ima doseženo obdobje brez nezgod širši pomen. Je rezultat trdega timskega delo zaposlenih v tovarni, v katerega je vloženo veliko naporov in strokovnih pristopov pri urejanju varnega načina izvajanja del.

Naša tehnična opremljenost, velika strokovnost zaposlenih, predvsem pa zavedanje o pomenu varnosti in zdravja pri delu nam omogoča, da dosegamo cilje na področju varstva pri delu, ki smo si jih ambiciozno zastavili. Rezultat, ki smo ga dosegli, želimo še izboljšati in takšna je tudi usmeritev skupine Lafarge, ki z izdajanjem standardov za posamezna področja zagotavlja strokovno podporo pri uvajanju novih in dobrih - varnih praks za cementno industrijo.

Naša strokovnost je bila v zadnjih letih prepoznavna tudi v širši okolici, tako da svoje izkušnje in prakso s področja varnosti in zdravja pri delu skozi poslovna sodelovanja že izmenjujemo in svetujemo tudi drugimi industrijskim subjektom kakor tudi našimi poslovnimi partnerjem in kupcem naših proizvodov.