Novice

Mladi ponovno sodelovali pri sajenju dreves

Trbovlje, 23. april 2013 - Ob svetovnemu dnevu Zemlje, 22. aprilu, smo v trboveljski cementarni ponovno obeležili ta okoljski dan z akcijami sanacije kamnoloma. Tudi letos smo, že tretje leto zapored, skupaj z mladimi sadili drevesa na območjih kamnoloma, kjer smo s pridobivanjem surovine prenehali. Akcijo smo poimenovali Posvojimo drevo, saj želimo, da bi mladi v prvih tednih po zasaditvi tudi skrbeli za posajeno drevo ter spremljali njihovo rast.

Z rehabilitacijo kamnoloma smo začeli jeseni 2010. Do letošnjega leta smo skupaj zasadili že 2.000 dreves, v letošnjem aprilu pa smo skupaj z lokalnimi šolami zasadili še 600 novih dreves. Pri tem so mladim pomagali strokovnjaki, posadili pa smo izključno avtohtone drevesne vrste: 350 črnih borov, 100 brez, 50 akacij, 50 glogov in 50 jerebik. Z naravno pregrado dreves bo še dodatno znižan vpliv kamnoloma na njegovo okolico. Manj bo prašenja, erozije in hrupa, okolica bo lepša, zasajeno področje pa bo nudilo tudi življenjski prostor žuželkam, pticam in ostalim živalim.

Na šestih področjih znotraj kamnoloma smo do danes zasadili 2.600 dreves. Na tri področja smo pripeljali tudi dodatno zemljino, na dveh področjih pa je bilo potrebno ublažiti naklone posameznih etaž ter odstraniti viseče kose, ki bi se sicer lahko zrušili.

V prvi fazi sanacije kamnoloma se lotevamo ureditve stabilnosti brežin, kar lahko zagotovimo le s pravilnim delom v kamnolomu. Sprotno sanacijo namreč lahko izvajamo le na območjih, na katerih etaže dosežejo predvideno mejo odkopavanja. Na tej točki lahko poravnamo zaključene etažne ravnine in jih tako pripravimo na biološko sanacijo. Poudariti velja, da so lokacije sanacije izbrane v skladu z rudarskim projektom in trenutno veljavno zakonodajo. Po določitvi lokacij so zunanji izvajalci izvedli vrtalna in minerska dela, odstreljeni material pa so s pomočjo gradbene mehanizacije uporabili za oblikovaje končnega stanja brežine, čemur v naslednji fazi sledi zasaditev.