Novice

Lafarge opozarja na dolgotrajnost postopkov

Trbovlje, 22. novembra 2012 – ARSO je organiziral ustno obravnavo v okviru postopka pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja na kateri sta izvedenca dr. Ivan Eržen in dr. Jože Rakovec predstavila svoji strokovni mnenji o elaboratu o vplivnem območju. Predstavniki družbe Lafarge Cement smo se obravnave udeležili in pričakujemo, da se postopek čim prej zaključi.

»Ustna obravnavana izvedeniških mnenj strokovnjakov je potrdila pravilnost elaborata o vplivnem območju. Veseli nas, da se stvari premikajo naprej, čeprav bi si želeli, da bi ti postopki tekli hitreje. Tudi strokovni izvedenec je potrdil ustreznost modelskega sklopa in rezultatov modeliranja, ki bi bili zelo podobni tudi ob uporabi drugega modela. Dolgotrajen postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja se skupaj z težkimi razmerami na gradbenem trgu odraža tudi v manjšem obsegu delovanja cementarne in reorganizaciji v podjetju.« izpostavlja Janusz Miluch, generalni direktor Lafarge Cementa.

V Lafarge Cementu verjamemo, da bo postopek tekel strokovno ter v skladu z zakonodajo in da bo okoljevarstveno dovoljenje kmalu izdano. Zanj izpolnjujemo vse pogoje, ki so bili potrjeni v teku dosedanjega postopka. To bo trboveljski cementarni ponovno omogočilo konkurenčnost, skupaj z izboljšanjem stanja na trgu pa povečalo proizvodnjo cementa v Trbovljah in zagotovilo ponovno zaposlovanje.