Novice

Lafarge Cement Trbovlje zaključuje reorganizacijo

Trbovlje, 6. junij 2012 – Lafarge Cement zaključuje s programom reorganizacije, katerega cilj je ohranitev cementarne v Trbovljah, ob zmanjšanem obsegu proizvodnje kot v preteklosti. Postopek je potekal skladno z najvišjimi standardi veljavne delovno-pravne zakonodaje, vanj pa so bili aktivno vključeni tudi predstavniki sindikata in sveta delavcev. S tem ukrepom se bo število zaposlenih v trboveljski cementarni in hčerinskem podjetju Apnenec zmanjšalo za 51 delavcev. Od tega se jih bo v naslednjih mesecih na Zavod za zaposlovanje prijavilo 35, za ostale pa je podjetje v okviru Programa razreševanja presežnih delavcev našlo druge rešitve.

V reorganizacijo in krčenje delovnih mest je bilo vodstvo prisiljeno zaradi negotovosti pri pridobivanju okoljevarstvenega dovoljenja in s tem prepovedi uporabe alternativnih goriv ter zaradi izredno težkih razmer v gradbeništvu. V okviru procesa reorganizacije je bil izdelan program razreševanja presežnih delavcev in ukrepov za preprečitev škodljivih posledic prenehanja delovnih razmerij. Vodstvo podjetja je namreč skupaj s sindikatom in svetom delavcev v skladu z napovedmi izčrpno preučilo različne možnosti rešitev za presežne delavce. Gre za prezaposlitev delavcev v cementarne družbe Lafarge v sosednjih državah ali v druge gospodarske družbe.

Generalni direktor cementarne Janusz Miluch je pojasnil: »Cilj pogajanj s sindikatom in svetom delavcev je bil ohranitev kar največjega števila zaposlenih. Verjamem, da nam je skupaj z zaposlenimi to v največji možni meri tudi uspelo. Še vedno pa ostaja dejstvo, da je trboveljska cementarna nekonkurenčna. Lafarge Cement namreč še vedno nima okoljevarstvenega dovoljenja in zato pri proizvodnji cementa ne sme uporabljati alternativnih goriv, in to kljub dejstvom, da delujemo z enako visokimi okoljskimi standardi kot ostale cementarne ter številni industrijski obrati v Evropski uniji. Naš primer pridobivanja dovoljenja z vsemi zapleti, ki smo jim bili priča je osamljen tako v Sloveniji kot v celotni Evropi. Prav nekonkurenčen položaj in izredno zahtevne gospodarske razmere so nas prisilile v zmanjševanje števila zaposlenih. Pred nami je zahtevno obdobje, vendar odločitev korporacije Lafarge o nadaljevanju proizvodnje cementa v Trbovljah dokazuje, da želi tudi v prihodnosti obdržati to cementarno. V kakšnem obsegu bo cementarna dolgoročno poslovala, bo odvisno predvsem od dovoljenja za sosežig alternativnih goriv ter razmer na trgu. Navkljub poslovanju v manjšem obsegu bomo tudi v prihodnje usmerjeni k izpolnjevanju pričakovanj tako partnerjev kot kupcev, kot tudi lokalnega okolja.«

Reorganizacija, ki je zajela celotno strukturo zaposlenih, od vodstvenega kadra do zaposlenih v proizvodnji, je potekala po celotni Skupini Lafarge. Z združitvijo poslovnih enot Lafarge v Srednji Evropi v eno organizacijo s petimi tovarnami in šestimi trgi (Avstrija, Hrvaška, Češka republika, Madžarska, Slovaška in Slovenija) je prišlo tudi do reorganizacije vodstev v posameznih nekdanjih poslovnih enotah. Trboveljsko cementarno tako zapuščata Andrew Schmidt, tehnični direktor, in Haimo Primas, finančni direktor, na lokalni ravni pa se prav tako ukinjajo nekatere funkcije.

Predsednica sveta delavcev Desanka Petrič je ob zaključku reorganizacije dodala: »Delavci smo se ves čas pogajanj zavedali, da je bil naš cilj ohraniti kar največje število zaposlenih v Trbovljah. Ocenjujemo, da smo skupaj našli najbolj optimalne rešitve v trenutni situaciji. Seveda pa to ne spremeni kritičnosti dejstva, da je zdaj na Zavodu za zaposlovanje prijavljenih že okoli 1300 ljudi iz Trbovelj in da se bo z današnjim dnem stopnja brezposelnosti v našem kraju približala 20 odstotkom«.

Predsednik sindikata Etbin Marin dodaja: »Pogovori in pogajanja z vodstvom so potekala zelo korektno, saj se naše vodstvo na več področjih trudi zagotoviti socialno varnost in najti novo zaposlitev za čim več zaposlenih, ki so na spisku presežnih delavcev. Vemo, da za vse ne bomo mogli poskrbeti, čeprav smo mnenja, da smo člani pogajalske skupine storili vse, kar je bilo v naši moči. Lahko trdimo, da je vodstvo do danes ugodilo prav vsem našim zahtevam«.

Vodstvo Lafarge Cementa je ob zaključku reorganizacije tudi poudarilo, da si bo cementarna še naprej prizadevala za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, ki bi ji omogočilo uporabo alternativnih goriv, s tem povečalo njeno konkurenčnost na trgu in posledično tudi ustvarilo možnosti za vzpostavitev večjega obsega proizvodnje in s tem delovnih mest.