Novice

Cementarna v Trbovljah začela s postopkom reorganizacije

Trbovlje, 20. februarja 2012 – Lafarge Cement je začel izvajati program reorganizacije, s katerim bo zmanjšal obseg proizvodnje v trboveljski cementarni. Odločitev je bila sprejeta kot posledica težkih razmer, v katerih se je znašlo podjetje. Cementarna se namreč že dlje časa sooča z negotovostjo na področju pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja ter prepovedjo uporabe alternativnih goriv. Poleg tega so na poslovanje cementarne vplivale tudi trenutne gospodarske razmere.

Direktor cementarne Janusz Miluch je pojasnil: »Lafarge Cement še vedno nima okoljevarstvenega dovoljenja in zato pri proizvodnji cementa ne sme uporabljati alternativnih goriv. Kljub temu, da delujemo z enako visokimi okoljskimi standardi kot ostale cementarne ter številni industrijski obrati, je naš primer pridobivanja dovoljenja z vsemi zapleti, ki smo jim bili priča, osamljen tako v Sloveniji kot v celotni Evropi. Tudi razmere v gradbenem sektorju v Sloveniji in širši regiji so izjemno zahtevne. Samo v Sloveniji se je vrednost opravljenih gradbenih del v preteklih dvanajstih mesecih skrčila za 25 odstotkov, skupaj v zadnjih treh letih pa že za več kot 50 odstotkov. Posledično je bila sprejeta odločitev o reorganizaciji podjetja s ciljem ohranitve cementarne v Trbovljah, obseg proizvodnje pa bo manjši kot v preteklosti.«

V sklopu projekta reorganizacije že potekajo pogovori med vodstvom Lafarge Cementa in sindikatom ter svetom delavcev. Cilj teh pogajanj je ohranitev kar največjega števila zaposlenih v Trbovljah. Poleg tega vodstvo išče možnosti premestitve zaposlenih v hčerinsko podjetje Lafarge Cementa ali bližnje Lafargeove cementarne. Pogajanja naj bi se predvidoma končala do marca, temu pa bo sledila tudi dejanska izvedba reorganizacije.

Janusz Miluch je dodal: »Celotno vodstvo Lafarge Cementa bo proces preoblikovanja izpeljalo skladno z najvišjimi standardi poslovanja, predvsem pa z mislijo na zaposlene. Kljub napovedanim spremembam še naprej ostajamo zavezani delovanju cementarne in zagotavljanju varnosti pri delu ter varovanja okolja. Le na ta način bomo lahko še naprej izpolnjevali pričakovanja naših partnerjev in kupcev.«