Novice

Lafarge Cement na obisk povabil okoljevarstvene organizacije

Trbovlje, 20. januar 2012 - Družba Lafarge Cement je včeraj z namenom informiranja javnosti o delovanju cementarne organizirala dan odprtih vrat, na katerega je povabila slovenske okoljevarstvene organizacije ter specializirane okoljske medije. Vodstvo cementarne je udeležencem dogodka pojasnilo proces proizvodnje cementa, predstavilo pa je tudi pretekle investicije, ki so bile v Trbovljah izvedene z namenom zmanjševanja vpliva tovarne na okolje.

Tokratni dan odprtih vrat je bil posebej namenjen okoljevarstvenim organizacijam iz Slovenije ter okoljskim medijem, saj je Lafarge Cement želel skozi celovito predstavitev cementarne odgovoriti tudi na odprta vprašanja v zvezi z vplivom tovarne na okolje. Med predstavitvijo značilnosti trboveljske cementarne je Andrej Sopotnik, vodja komuniciranja v Lafarge Cementu, poudaril, da je cementarna del širše okoljske politike korporacije Lafarge, ki si vztrajno prizadeva za zmanjševanje okoljskega odtisa proizvodnje cementa. Od leta 2002 je bilo v cementarno vloženo več kot 32 milijonov evrov. S temi investicijami je trboveljska cementarna ena izmed najbolj okoljsko učinkovitih znotraj skupine Lafarge. Uporaba alternativnih goriv bi tovarni omogočila nadaljnje zniževanje vplivov na okolje in hkrati zagotavljala družbi poslovno učinkovitost in konkurenčnost na dolgi rok.

Vodja področja ekologije Martin Koprivc pa je dodal: »Obsežna vlaganja so pripomogla, da je danes cementarna popolnoma skladna z zahtevami slovenske in evropske zakonodaje. Še več, na področju proizvodnje cementa uporablja najboljše razpoložljive tehnologije. To je potrdila tudi neodvisna revizija, ki jo je marca 2011 v tovarni izvedla Evropska banka za obnovo in razvoj, 44-odstotni lastnik trboveljske cementarne.«

Obiskovalci cementarne so si med drugim ogledali tudi industrijsko pot, ki jo je Lafarge Cement lani v sodelovanju s Turističnim društvom Trbovlje zasnoval z namenom obeležitve 135-letnice delovanja. Na industrijski poti je na slikovit način prikazan celoten postopek proizvodnje cementa, od pridobivanja surovine v kamnolomu Plesko, žganja klinkerja ter nadzorne sobe do končnega shranjevanja v cementnih silosih.

Dogodka se je udeležil tudi Karel Lipič, predsednik Zveze ekoloških gibanj Slovenije (ZEG), ki je med ogledom proizvodnje povedal: »Zveza ekoloških gibanj podrobno spremlja problematiko odpadkov v Sloveniji. Opažamo, da med številnimi akterji na tem področju primanjkuje strokovne javne debate, ki bi prinesla smernice, kaj bomo v Sloveniji z odpadki sploh počeli. Infrastruktura za termično izrabo odpadkov je pri nas, po mnenju ZEG, nujna, če želimo odstraniti velike količine goriv, pridobljenih iz odpadkov, ki nastajajo npr. v obratih za mehanično biološko obdelavo odpadkov. V Sloveniji manjka ključna infrastruktura za termično obdelavo odpadkov. Vprašati se moramo, kako je lahko država, ki je odgovorna za to področje, dopustila takšno stanje. In vprašati se moramo, ali smo res tako bogati, da si to lahko privoščimo. Naj še dodam da v ZEG podrobno spremljamo tudi obratovanje trboveljske cementarne in si prizadevamo, da bi bila okolju in ljudem prijazna.«

Trboveljski cementarni v sedanjih zahtevnih gospodarskih razmerah kakršnokoli podaljševanje postopka za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja povzroča poslovno škodo in izgubo konkurenčnosti, kar predstavlja neposredno nevarnost za 125 delovnih mest v cementarni, ter nekaj sto delovnih mest pri lokalnih podizvajalcih, povezanih z cementarno.

Lafarge Cement si želi, da bi tudi država prepoznala skupni interes vseh deležnikov v uspešnem delovanju enega izmed nosilcev industrije v zasavski regiji, ki izpolnjuje in presega vse državne okoljske zahteve, zagotavlja varno delovno mesto zaposlenih in vedno v največji možni meri sodeluje z lokalnimi podjetji. S tem je v preteklih letih pomembno pripomogel h gospodarskemu razvoju tako Trbovelj kot tudi širše zasavske regije.