Novice

Obratovanje Lafarge Cementa ima majhen vpliv na kakovost zraka v Zasavju

Trbovlje, 25. novembra 2011 - Iz agencije za okolje (ARSO) opozarjajo, da so v novembru beležili povišane koncentracije delcev PM10. Skoraj povsod po Sloveniji koncentracije presegajo z zakonodajo predpisano povprečno dnevno mejno vrednost, 50 mikrogramov/m3. Med najbolj kritičnimi mesti sta tudi Trbovlje in Zasavje, v katerih je ARSO v novembru izmeril številna preseganja dnevno dovoljenih vrednosti. Kljub temu da peč trboveljske cementarne Lafarge ne obratuje od konca junija, se kakovost zraka v Zasavju ni bistveno spremenila.

Povišana koncentracija delcev je opazna zlasti v zimskih mesecih, kar gre pripisati slabšim vremenskim razmeram v tem času (šibki vetrovi in temperaturne inverzije) in večji potrebi po ogrevanju ter emisijam iz prometa. Glavni vir trdnih delcev v zraku je namreč promet v mestih, na podeželju pa individualna kurišča na drva in premog. Ob tem v ARSO opozarjajo, da problem ni toliko v energentih, temveč v kurilnih napravah, ki so stare.
Onesnaženost s prašnimi delci je sicer resen problem v Sloveniji, saj ji zaradi kršenja predpisov o kakovosti zraka grozi tožba Evropske komisije. Dnevna mejna vrednost 50 mikrogramov/m3 je namreč po direktivi lahko presežena le 35 dni na leto, to pa je letos zgodilo že v sedmih mestih. Med temi je rekorder Zagorje (vrednost je bila presežena 51 dni). Druga mesta, v katerih je bila mejna vrednost prekoračila v več kot 35 dneh, so še Murska Sobota (45 dni), Novo mesto in Trbovlje (43 dni), Celje (42 dni), Maribor (41 dni) in Ljubljana (37 dni). Ti podatki ne vključujejo novembrskih in decembrskih, ko se ocenjuje ponovno bistveno poslabšanje kakovosti zraka.

V Lafarge Cement uporabljamo najboljše razpoložljive tehnologije za zmanjšanje izpustov, saj težimo k čim manjšim vplivom na okolje, v okviru tega tudi manjšim emisijam prašnih delcev. Te so bile vedno v času obratovanja cementarne daleč pod zakonsko dovoljenimi, k čemur so prispevala investicije v okolje, ki smo jih izpeljali v zadnjih letih. Tako smo z namenom zmanjšanja trdnih delcev med drugim posodobili elektrofilter hladilca klinkerja, zaprli skladišče klinkerja, asfaltirali področja znotraj cementarne, za znižanje delcev PM10 pa dodatno skrbi tudi odžvepljevalna naprava.

Na povišane vrednosti koncentracije delcev ima proizvodnja v Lafarge Cementu majhen vpliv, kar dokazujejo meritve onesnaženosti zraka s trdnimi delci PM10 v Trbovljah in Zagorju v letih 2010 in 2011, ko cementarna več kot polovico časa ni obratovala. Najvišje vrednosti v Trbovljah in Zasavju so bile dosežene v prvih mesecih 2011, ravno v času, ko cementarna ni obratovala.

Slika 1: PM10 v Zagorju v 2010 in 2011, z označenimi obdobji, ko je cementarna obratovala (označeno z zeleno) in ko ni (označeno z rdečo).Slika 2: PM10 v Trbovljah v 2010 in 2011, z označenimi obdobji, ko je cementarna obratovala (označeno z zeleno) in ko ni (označeno z rdečo).Slika 3: SO2 v Zagorju v 2010 in 2011, z označenimi obdobji, ko je cementarna obratovala (označeno z zeleno) in ko ni (označeno z rdečo).Slika 4: SO2 v Trbovljah v 2010 in 2011, z označenimi obdobji, ko je cementarna obratovala (označeno z zeleno) in ko ni (označeno z rdečo).Slika 5: NOx v Trbovljah v 2010 in 2011, z označenimi obdobji, ko je cementarna obratovala (označeno z zeleno) in ko ni (označeno z rdečo).Več:
- Odmevi na TV Slovenija o povišanih vrednostih prašnih delcev (minuta 7:25)
- Obvestilo ARSO: Povišane koncentracije delcev PM10
- Dnevne koncentracije delcev v slovenskih mestih lahko spremljate na spletni strani ARSO
- Okoljske meritve Lafarge Trbovlje
- Okoljske meritve v Trbovljah in Zagorju v 2010 in 2011