Novice

Odziv Lafarge Cementa na odločitev MOP

Trbovlje, 23. novembra 2011 - Družba Lafarge Cement je včeraj prejela odločbo Ministrstva za okolje, s katero se nadaljuje postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja, ki ga je družba Lafarge Cement v letu 2009 že pridobila v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo.

V družbi Lafarge Cement bomo odločbo ministrstva za okolje podrobneje proučili v naslednjih dneh in podali podrobnejši komentar.

Lafarge Cement je izvedel znatne investicije (v višini preko 32 milijonov evrov) v modernizacijo svoje slovenske proizvodne enote ter v zniževanje njenih vplivov na okolje. S temi izvedenimi investicijami je trboveljska cementarna ena izmed najbolj okoljsko učinkovitih znotraj cementne industrije. Uporaba alternativnih goriv pa omogoča tovarni še nadaljnje zniževanje vplivov na okolje, in hkrati zagotavlja družbi poslovno učinkovitost in konkurenčnost na dolgi rok.

V sedanjih zahtevnih gospodarskih razmerah predstavljata ponovno odpiranje postopka in prepoved uporabe alternativnih goriv izgubo konkurenčnosti, kar predstavlja neposredno nevarnost za 130 delovnih mest v cementarni, ter nekaj sto delovnih mest pri lokalnih podizvajalcih, povezanih z cementarno.


Opomba medijem:
Cementarna v Trbovljah je bila ustanovljena leta 1876 in v letošnjem letu praznuje 135-letnico svojega obstoja. V letu 2002 je postala del skupine Lafarge, največjega svetovnega proizvajalca gradbenih materialov. Skupina Lafarge deluje v 78 državah in združuje 160 cementarn. 12 cementarn se nahaja v Srednji in Vzhodni Evropi. Povsod v svetu, pa tudi v Sloveniji, je korporacija Lafarge zavezana k nenehnemu izboljševanju okoljskih standardov. To dosega skozi zmanjševanje okoljskega odtisa, spoštovanje zdravja in varnosti zaposlenih in podporo razvoja lokalnih skupnosti. Skupino Lafarge odlikuje tudi partnerstvo z organizacijo WWF (World Wildlife Fund).
V letu 2010 je bila korporacija Lafarge uvrščena na šesto mesto v projektu “Carbon Disclosure Project” (projekt razkrivanja ogljika) in vstopila v svetovni "Dow Jones Sustainability Index" (Dow Jones trajnostni indeks) kot priznanje za dejanja družbe na področju trajnostnega razvoja. Z vodilno svetovno raziskovalno ustanovo na področju gradbenih materialov uvršča Lafarge inovacije v središče svojih prednostnih nalog, ki omogočajo trajnostno gradnjo in arhitekturno ustvarjanje.