Novice

Zaposleni v družbi Lafarge Cement se zavzemajo za ohranitev cementarne v Trbovljah

Trbovlje, 21.7.2011 – Na odločitev Agencije Republike Slovenije (Arso) za okolje o zavrnitvi obravnavanja Lafarge Cementa kot obstoječe naprave se je odzval tudi Svet delavcev trboveljske cementarne. Predstavnica Sveta delavcev Desanka Petrič je izrazila zaskrbljenost pred morebitnim nižanjem plač ali odpuščanji zaradi vpliva, ki ga bo imela odločitev Arsa na poslovne rezultate cementarne. Delavci so v pismih svoje stališče predstavili tudi županom treh zasavskih občin – Trbovlje, Zagorje in Hrastnik.

Predstavnica sveta delavcev Desanka Petrič odločitev Arsa komentirala: »Vsi delavci smo bili nad odločitvijo presenečeni. Delamo v tovarni, ki obratuje že 135 let, sedaj pa smo od Arsa prejeli dopis, da delamo v novi tovarni.« Izpostavila pa je tudi zaskrbljenost nad prihodnostjo zaposlenih v Lafarge Cementu: »V letošnjem letu tovarna šest mesecev ne bo obratovala. V vsem tem času podjetje redno poravnava vse svoje obveznosti do zaposlenih. Naše plače se niso znižale, je pa vprašanje časa, kdaj bo do tega prišlo.«

Napovedala je, da želi 130 zaposlenih v Lafarge Cementu jasno sporočiti javnosti, da je obratovanje cementarne za njih izjemno pomembno. Zato so se s pismom že obrnili na župane Trbovelj, Zagorja in Hrastnika. V njem so vse tri predstavnike lokalne skupnosti zaprosili za srečanje s predstavniki delavcev, na katerem jim želijo osebno predstaviti nastalo situacijo. V pismu so zapisali, da si želijo podpore pri prizadevanjih za enakovredno obravnavo v postopkih pridobivanja okoljskega dovoljenja in s tem za ohranitev proizvodnje v Trbovljah. Izrazili so tudi prepričanje, da ima lokalna skupnost interes za nadaljnje obratovanje Lafarge Cementa, saj so vsi zaposleni del te iste lokalne skupnosti. Ob tem je Desanka Petrič povedala: »Vsi vemo, kaj se v zadnjem času dogaja z gospodarstvom v Zasavju. Da se zapira rudnik, vemo. Če bi zaprli še tovarno, ki deluje uspešno, pa nam predstavlja črni scenarij. To bi pomenilo, da v tem okolju nimamo več možnosti za delo in preživetje. Delavci bomo zato poskusili storiti vse, kar je v naši moči, da do tega ne pride.«

Priloge:
Video izjava predsednice Sveta delavcev trboveljske cementarne