Novice

Lafarge Cement spoštuje veljavne okoljske standarde ter si prizadeva za rešitev stanovanjskega vprašanja najbližjih sosedov

Trbovlje, 7. julija 2011 - Društvo Eko krog in Civilna iniciativa Trbovlje sta na današnji novinarski konferenci predstavila ovadbo proti Inšpektoratu za okolje RS zaradi domnevnega pomanjkljivega nadzora nad delovanjem Lafarge Cementa. V družbi Lafarge Cement zavračamo javne izjave predstavnikov Eko kroga in Civilne iniciative Trbovlje v današnjem sporočilu za javnost, ki se nanašajo na naše podjetje.

Po navedbah Eko kroga in Civilne iniciative Trbovlje naj bi Lafarge Cement v svoji vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja zapisal laž o vplivnem območju tovarne. Prav tako naj bi Lafarge Cement nagovarjal prebivalce Trbovelj, ki bivajo v bližini tovarne, naj kot stranski udeleženci ne sodelujejo v postopku za izdajo okoljskega dovoljenja.

V družbi Lafarge Cement zavračamo navedene očitke, ki ne ustrezajo dejanski situaciji v postopku. V družbi smo izpolnili vse obveze, ki so jih od nas zahtevali pristojni organi. Vlogo za pridobitev okoljskega dovoljenja smo pripravili na podlagi resničnih in verodostojnih podatkov. V trboveljski cementarni smo vse od priključitve skupini Lafarge v tesnem stiku s prebivalci, ki živijo v neposredni bližini proizvodnega obrata, vendar jih nismo nikoli nagovarjali, naj ne sodelujejo v postopku za izdajo okoljskega dovoljenja. Resnica je ravno nasprotna. Lafarge Cement je v preteklih letih nudil pomoč bližnjim stanovalcem, če so ti želeli spremeniti svoje prebivališče. Nekateri so se za to možnost odločili, vsi pa ne. Tudi Občina Trbovlje je v okviru svojih pristojnosti nameravala ponuditi zainteresiranim druge rešitve, vendar, kolikor nam je znano, zaenkrat neuspešno.

Kot pojasnilo glede omenjenega vplivnega območja naj še dodamo, da v procesu pridobitve IPPC dovoljenj nismo bili zavezani k izdelavi študije vplivnega območja, kar slednje velja samo za nove naprave. Vsi posamezniki, ki so v postopku želeli sodelovati kot stranski udeleženci, bi torej lahko zahtevali svojo udeležbo.

Glede namigov, da je bila družba Lafarge Cement s strani pristojnih institucij deležna opuščanja nadzora, poudarjamo, da je družba Lafarge Cement v skladu z zakonodajo pridobila integralno okoljevarstveno dovoljenje (IPPC): najprej leta 2008 za proizvodnjo cementa, leta 2009 pa tudi za sosežig alternativnih goriv, predelanih iz odpadkov. Družba je kot eden izmed zavezancev za IPPC dovoljenje v Sloveniji zavezana k spoštovanju strogih evropskih standardov in omejitev glede vplivov proizvodnje cementa na okolje. Zavezancev za IPPC dovoljenje je sicer samo v Zasavju osem, vsi ti obrati pa so bili dolžni pridobiti takšno dovoljenje, in s svojo proizvodnjo vplivajo na okolje.

Glede očitkov o domnevno »najnevarnejših strupih« v družbi Lafarge Cement ponovno izpostavljamo, da uporaba iz odpadkov proizvedenih goriv (alternativnih goriv) skupaj s klasičnimi gorivi pomeni zmanjševanje vplivov na okolje. Pri tem ne gre za klasičen sežig odpadkov, ampak za sosežig posebej predelanih odpadkov. Vse več industrijskih obratov (v Sloveniji tudi cementarna Salonit Anhovo, v Evropi pa večina cementarn) souporablja te nenevarne odpadke, kar je tudi priporočilo Evropske unije, saj se s tem rešuje problem ravnanja z industrijskimi odpadki. Meritve emisij dokazujejo, da uporaba nenevarnih odpadkov v Lafarge Cementu ne povečuje vplivov na okolje. Nasprotno: obrati, ki uporabljajo alternativna goriva, morajo celo zadostiti strožjim zakonskim omejitvam za emisije.

Glede navedb Eko kroga v sporočilu za javnost, češ da gre v primeru Lafarge Cementa za enega najhujših onesnaževalcev v slovenskem prostoru, navajamo uradne podatke ARSO (zadnji razpoložljivi za leto 2009) o uvrstitvi Lafarge Cementa v primerjavi z ostalimi onesnaževalci v Sloveniji:
- po kazalniku emisije prahu je Lafarge Cement uvrščen na 22. mesto
- po kazalniku SO2 je Lafarge Cement uvrščen na 27. mesto
- po kazalniku emisij NO2 je Lafarge Cement uvrščen na 8. mesto
- po kazalniku emisij HCl je Lafarge Cement uvrščen na 20. mesto
- po kazalniku emisij NH3 je Lafarge Cement uvrščen na 8. mesto
- po kazalniku emisij benzena je Lafarge Cement uvrščen na 3. mesto
- po kazalniku emisij TOC (skupni organski ogljik) je Lafarge Cement uvrščen na 3. mesto.
Vsi ostali podatki so javno dostopni na ARSO.

Tudi sicer so vsa dosedanja prizadevanja družbe Lafarge Cement prinesla izjemno pozitivne rezultate. Od leta 2004 smo izpuste žveplovega dioksida zmanjšali za več kot 97 %, izpuste dušikovih oksidov za več kot 60 %, izpuste prahu pa za več kot 60 %. Vse emisije so bile vedno v zakonsko določenih mejah. Mesečna okoljska poročila so javnosti dostopna na www.lafarge.si.

Opombe medijem:
Cementarna v Trbovljah je bila ustanovljena leta 1876. V letu 2002 je postala del skupine Lafarge, največjega svetovnega proizvajalca gradbenih materialov. Od takrat je v modernizacijo proizvodnje vložila preko 32 milijonov evrov, večinoma v investicije za zniževanje okoljskega vpliva tovarne. Med drugim smo zgradili odžveplevalno napravo in namestili filter, ki zmanjšuje emisije dušikovega oksida. Zaprli smo skladišče klinkerja ter s tem še zmanjšali količine emisij v okolje. Stabilizirali smo proces žganja klinkerja in vzpostavili sodoben sistem merjenja izpustov, ki prihajajo iz naše cementarne. Prizadevamo si tudi za čim lepšo podobo naše tovarne. Ozelenili smo zunanje površine cementarne, prav tako pa smo v zaključni fazi urejanja industrijske poti, ki bo ena prvih v Sloveniji, zagotovo pa prva v Zasavju. Tudi leto 2010 so zaznamovale okoljske investicije. V proizvodnji smo vzpostavili zaprti vodni krog, zgradili oljne filtre za meteorske vode in sistem za čiščenje odpadnih voda. V letu 2011 in v prihodnje se bomo v Lafarge Cementu posebej posvetili zmanjševanju hrupa v okolici tovarne ter posodobitvi filtrov na glavnem izpustu in hladilnici klinkerja.

V letu 2010 je bila korporacija Lafarge uvrščen na šesto mesto v projektu “Carbon Disclosure Project” (projekt razkrivanja ogljika) in vstopil v svetovni "Dow Jones Sustainability Index" (Dow Jones trajnostni indeks) kot priznanje za dejanja družbe na področju trajnostnega razvoja. Z vodilno svetovno raziskovalno ustanovo na področju gradbenih materialov uvršča Lafarge inovacije v središče svojih prednostnih nalog, ki omogočajo trajnostno gradnjo in arhitekturno ustvarjanje.