Odprema

Cement skladiščimo v silosih Vse tipe proizvedenih cementov skladiščimo v osmih skladiščnih silosih s skupno zmogljivostjo okrog 33.000 ton. S pomočjo transportnih polžev, elevatorjev in transportnih drč skladiščeni cement iz silosov transportiramo do posameznih odpremnih mest na nakladalni postaji, z nakladalne postaje pa ga na več načinov z raznimi prometnimi sredstvi dostavljamo do naših strank. Odprema cementa do strank poteka po železnici in cesti, v vrečah ali v cisternah.


Odprema cementa v vrečah
Za polnjenje cementa v vreče uporabljamo sodobni polnilni stroj in paletizer, s katerim smo v začetku leta 2009 nadomestili prejšnji napravi, s katerimi smo cement polnili v pretežno 50 kilogramske vreče. S prehodom na 25 oz. 20 kilogramske vreče smo pripomogli k boljši varnosti in varovanju zdravja naših kupcev. Odprema vreč poteka iz nakladalne postaje ob železniški postaji v Trbovljah.

Odprema cementa v cisternah
Cement v razsutem stanju večinoma odpremimo z kamionskimi cisternami, manjši del pa tudi po železnici. Da bi zagotovili boljše oskrbovanje in nemoteno dostavo cementa do naših strank razpolagamo z 24-urnim avtomatskim polnjenjem kamionskih cistern. Tako prevozniki cementa niso odvisni od našega dvoizmenskega dela, saj si lahko sami napolnijo cisterno in oskrbijo stranke s cementom, če je potrebno tudi ponoči, med vikendi ali ob praznikih. Z uvedbo avtomatskega načina polnjenja avtomobilskih cistern smo hkrati izboljšali prometni režim v okolici železniške postaje, odpremo cementa pa naredili učinkovitejšo in kakovostnejšo, ter s tem vplivali na zadovoljstvo prevoznikov in vseh naših strank.

Pri odpremi cementa smo posebno pozornost letos namenili tudi varstvu pri delu. Zaradi uvedbe avtomatskega nakladanja avtomobilskih cistern smo zgradili nov podest z varnostno ograjo in dvižnim mostom za dostop na avtomobilske cisterne. Železniško nakladalno rampo smo opremili z opozorilnimi lučkami, ki opozarjajo na prihod lokomotive za premik vagonov na tovarniška železniška tira, uvedli smo nove postopke varnega dela in uskladili navodila o uporabi in nošenju obvezne zaščitne opreme zaposlenih in vseh strank na območju tovarne, kjer potekata nakladanje in odprema cementa.