O cementu

Cement je zelo star izdelek, saj so ga poznali že Rimljani pred 2000 leti. Postopek pridobivanja se je kasneje izgubil ali pozabil vse do leta 1824, ko je cement patentiral britanski kamnosek Joseph Aspdin. Rečemo lahko, da gre za tradicionalen izdelek, ki se mu tehnologija proizvodnje do danes ni bistveno spremenila. Cement je gradbeni material, ki še nima alternative, ali pa je zelo draga. Proizvodnja je odvisna od gradbene dejavnosti in od investicij.


Cement ima v vsakdanjem življenju zelo pomembno vlogo, saj se kot močno vezivo uporablja v gradbeništvu. Uporablja se pri individualni gradnji: stanovanjske gradnje, industrijski, trgovski in poslovni objekti in za zahtevnejše gradnje: kjer se zahtevajo visoke začetne in končne trdnosti: elektrarne, avtoceste, predori, mostovi, viadukti. Skratka cement je v gradbeništvu osnovni in nepogrešljiv element, ki s svojimi lastnostmi izpolnjuje vrsto zahtev, ki ga zahteva sodobna arhitektura.

V Trbovljah proizvajamo klinker po suhem postopku, celotni proces pa je sestavljen iz pridobivanja surovine, priprave surovine, žganja klinkerja, mletja klinkerja in odpreme. 

Pridobivanje surovine

Pridobivanje surovine
Proizvodnja cementa se začne s pridobivanjem surovine v kamnolomu.
Podrobneje o kamnolomu

Priprava surovine

Priprava surovine
Druga faza proizvodnje cementa je priprava surovine.
Podrobneje o pripravi surovine

Žganje klinkerja

Žganje klinkerja
Klinker je osnovna surovina za izdelavo cementa, proizvaja pa se z žganjem surovinske moke v rotacijski peči.
Podrobneje o žganju klinkerja

Mletje klinkerja

Mletje klinkerja
Zaključna faza proizvodnje cementa je mletje klinkerja, gipsa in dodatkov v mlinu cementa.
Podrobneje o mletju klinkerja

Odprema

Odprema
Cement skladiščimo v silosih, od koder ga preko nakladalne postaje odpremljamo našim kupcem.
Podrobneje o odpremi cementa