VIOLETTE

Cement za masivne betone in uporabo v kemično nizko agresivnih okoljih.

Oznaka po standardu SIST EN 197:1: CEM III/B 32,5 N - LH/SR
Opis: Žlindrin cement, trdnostnega razreda 32,5, običajno zgodnjo trdnostjo (N), z nizko hidratacijsko toploto (LH) in sulfatno odpornostjo (SR), v skladu z zahtevami SIST EN 197-1.
Sestava: minimalno 20 % portlandskega cementnega klinkerja, maksimalno 80 % granulirane plavžne žlindre, regulator vezanja - sadra.

Violette cement je namenjen za:

• masivne betone
• armirane betonske konstrukcije

Lastnosti izdelka:
• nizka toplota hidratacije
• sulfatna odpornost
• počasen razvoj trdnosti

Dobava: cement je na voljo v cestnih in železniških rinfuzah.

Pogoji skladiščenja: Razsuti cement se skladišči v neprepustnih betonskih ali kovinskih silosih, zaščiten pred vdorom vode. V silosih se ne sme mešati različne tipe cementov. 

Lokacija: cement je na voljo v cementarni Retznei (Avstrija).

Proizvajalec: Lafarge Zementwerke GmbH, Retznei 34, 8461 Ehrenhausen, Avstrija

Dokumentacija:

• Predstavitev cementa Violette  (P.D.F - 347 Kb)
Certifikat o skladnosti (P.D.F - 150 Kb)
Varnostni list (P.D.F - 425 Kb)
Izjava o lastnostih (P.D.F - 143 Kb)