PROTEKTOR

Cement za masivne betonske konstrukcije in kemično agresivna okolja.
Holcim Protektor 
 
Oznaka po standardu SIST EN 197:1: CEM III/B 32,5 N LH/SR
Žlindrin cement trdnostnega razreda 32,5 in običajno zgodnjo trdnostjo, v skladu z zahtevami SIST EN 197-1.
Sestava: minimalno 20 % portlandskega klinkerja, maksimalno 80 % granulirane plavžne žlindre (S), maksimalno 5 % dodatkov - polnil, regulator vezanja - sadra

Namen uporabe:
• zahtevni projekti kjer je potrebna sulfatna odpornost in odpornost na soli ter podaljšana trajnost betona
• vlažna in agresivna okolja, pri gradnji objektov za čiščenje odpadnih voda, kanalizacijskih sistemih in sistemih za odvodnjo
• morska okolja, pri gradnji obalnih in podvodnih objektov
• izdelava betonskih elementov in proizvodnja namenjena za bližino morja
• betonske konstrukcije velikih presekov in volumnov

Lastnosti izdelka: 
• visoka kemična odpornost betona
• upočasnjen razvoj toplote, s čimer preprečujemo nastanek razpok v betonu
• večja trajnost betonske konstrukcije
• rast končne trdnosti betona s staranjem betonske konstrukcije 
• betoniranje v toplejšem času 

Dobava: Cement je na voljo v cestnih rinfuzah.

Rok uporabe in skladiščenje: Razsuti cement se skladišči v neprepustnih betonskih ali kovinskih silosih, zaščiten pred vdorom vode. V silosih se ne sme mešati različne tipe cementov.

Lokacija: cement je na voljo v cementarni Koromačno (Hrvaška).

Proizvajalec: Holcim (Hrvatska) d.o.o., Koromačno 7b, 52 222 Koromačno, Hrvaška

Dokumentacija:

• Predstavitev cementa Protektor  (P.D.F - 357 Kb)
Certifikat o skladnosti (P.D.F - 213 Kb)
Varnostni list (P.D.F - 590 Kb)
Izjava o lastnostih (P.D.F - 137 Kb)