PRO (SZÜRKE RAPID)

Visoko zmogljivi cement za prefabricirane betonske elemente in transportne betone.
Lafarge Pro 
Oznaka po standardu SIST EN 197:1: CEM II/A-S 42,5 R
Portlandski cement z dodatkom žlindre trdnostnega razreda 42,5 in visoko zgodnjo trdnostjo, v skladu z zahtevami SIST EN 197-1.
Sestava: minimalno 80 % portlandskega klinkerja, maksimalno 20 % granulirane plavžne žlindre (S), maksimalno 5 % dodatkov - polnil, regulator vezanja - sadra

Klasik cement je namenjen za:
• Pripravo betona z visokimi začetnimi in končnimi trdnostmi, v proizvodnji prefabriciranih elementov in transportnega betona.
• Pripravo betona za armirane betonske konstrukcije, npr. mostove, viadukte, ....
• Proizvodnjo zahtevnih betonskih elementov, npr. montažnih hal, protihrupnih ograj, ...
• Proizvodnjo betonske strešne kritine
• Proizvodnjo porobetona

Lastnosti izdelka:
• Idealen za vse zunanje in notranje aplikacije. 
• Omogoča hitro razkalupljanje in razvoj trdnosti. 
• Univerzalni cement, tudi pri temperaturah pod 5 stopinj celzija
• Krajši čas vezave 
• Visoke začetne in končne trdnosti

Dobava: Cement je na voljo v cestnih in železniških rinfuzah.

Rok uporabe in skladiščenje: Razsuti cement se skladišči v neprepustnih betonskih ali kovinskih silosih, zaščiten pred vdorom vode. V silosih se ne sme mešati različne tipe cementov.

Lokacija: cement je na voljo v cementarni Pecs (Madžarska).

Proizvajalec: LAFARGE Cement Magyarország Kft., 7953 Királyegyháza, 041/29 Hrsz., Madžarska

Dokumentacija:

• Predstavitev cementa PRO (SZÜRKE RAPID)  (P.D.F - 346 Kb)
Certifikat o skladnosti (P.D.F - 513 Kb)
Varnostni list (P.D.F - 510 Kb)
Izjava o lastnostih (P.D.F - 392 Kb)