GRÜNE

Visoko zmogljivi cement za prefabricirane betonske elemente in transportne betone.
Lafarge Gruene 

Oznaka po standardu SIST EN 197:1: CEM II/A-S 52,5 N
Portlandski cement z dodatkom žlindre (S), trdnostnega razreda 52,5 in običajno zgodnjo trdnostjo (N) , v skladu z zahtevami SIST EN 197-1.

Sestava: minimalno 80 % portlandskega klinkerja, maksimalno 20 % granulirane plavžne žlindre (S)), maksimalno 5 % dodatkov - polnil, regulator vezanja - sadra

Namen uporabe:
• priprava betona z visokimi začetnimi in končnimi trdnosti, v proizvodnji prefabriciranih elementov in transportnega betona
• priprava betona za armirane betonske konstrukcije, npr. mostove, viadukte,...
• proizvodnja zahtevnih betonskih elementov npr. montažnih hal, protihrupnih ograj,...
• proizvodnja betonske strešne kritine
• proizvodnja porobetona

Lastnosti izdelka:
• idealen za vse zunanje in notranje aplikacije
• omogoča hitro razkalupljanje in razvoj trdnosti
• univerzalni cement, tudi pri temperaturah pod 5 °C 
• krajši čas vezave 
• visoke začetne in končne trdnosti

Dobava: Cement je na voljo v cestnih in železniških rinfuzah.

Rok uporabe in skladiščenje: Razsuti cement se skladišči v neprepustnih betonskih ali kovinskih silosih, zaščiten pred vdorom vode. V silosih se ne sme mešati različne tipe cementov.

Lokacija: cement je na voljo v cementarni Retznei (Avstrija).

Proizvajalec: Lafarge Zementwerke GmbH, Retznei 34, 8461 Ehrenhausen, Avstrija

Dokumentacija:

• Predstavitev cementa der Grüne  (P.D.F - 341 Kb)
Certifikat o skladnosti (P.D.F - 140 Kb)
Varnostni list (P.D.F - 589 Kb)
Izjava o lastnostih (P.D.F - 339 Kb)