BLAUE

Posebej primeren za delo pri nižjih temperaturah. Idealen za zahtevne prefabrikate. Zelo hitro strjevanje.
 

Oznaka po standardu SIST EN 197:1: CEM I 52,5 R
Portlandski cement trdnostnega razreda 52,5 in visoko zgodnjo trdnostjo, v skladu z zahtevami SIST EN 197-1.

Sestava: minimalno 95 % portlandskega klinkerja, maksimalno 5 % dodatkov - polnil, regulator vezanja - sadra

Namen uporabe:
• Izdelki, ki potrebujejo hitro strjevanje
• Prefabrikati 
• Betoniranje pri nizkih temperaturah

Lastnosti izdelka:
• Idealen za zahtevne zunanje in notranje aplikacije. 
• Omogoča zelo hitro razkalupljanje in razvoj trdnosti.
• Specialni cement za vse temperature, posebej za hladno sezono
• Zaradi visokih zgodnjih trdnosti, končnih trdnosti in močnega razvoja toplote med strjevanjem je potrebna previdnost pri masivnih betonih in pri visokih zunanjih temperaturah. 

Dobava: Cement je na voljo v cestnih in železniških rinfuzah.

Rok uporabe in skladiščenje: Razsuti cement se skladišči v neprepustnih betonskih ali kovinskih silosih, zaščiten pred vdorom vode. V silosih se ne sme mešati različne tipe cementov.

Lokacija: cement je na voljo v cementarni Retznei (Avstrija).

Proizvajalec: Lafarge Zementwerke GmbH, Retznei 34, 8461 Ehrenhausen, Avstrija

Dokumentacija:

• Predstavitev cementa der Blaue  (P.D.F - 342 Kb)
Certifikat o skladnosti (P.D.F - 149 Kb)
Varnostni list (P.D.F - 589 Kb)
Izjava o lastnostih (P.D.F - 338 Kb)