Učinek urbanizacije

Ena izmed posledic hitre urbanizacije krajev in mest v zadnjih petdesetih letih je izrazito povečanje površin z nepropustnimi materiali. V istem obdobju so se spremenile tako padavine - ne zgolj s povečanjem števila deževnih dni, pač pa z intenziteto padavin, predvsem nalivov s kratkim časom trajanja.

Z upoštevanjem napovedi klimatologov o zvišanju povprečnih letnih temperatur ter povečanju ekstremnih vremenskih dogodkov lahko pričakujemo nadaljnje povečanje intenzitete padavin in s tem povezanih posledic. Strokovnjaki so prepričani, da bodo poplavni dogodki pogostejši in posledice škodljivega delovanja voda velike. Potrebni so pravilni ukrepi. Kateri?

Učinek urbanizacije
Posledica urbanizacije - zmanjšanje količin padavinske vode, ki lahko odteka v podtalje
Učinek urbanizacije
Učinek urbanizacije: padavine v gozdu (levo), padavine na poseljenem območju (v sredini), padavine v urbanem okolju (desno). 

V mestih, na območjih izrazite urbanizacije in predelih, kjer so zelene površine omejene, se zgolj 10% padavin infiltritra v podtalje, preostanek odteka površinsko. V gozdovih je razmerje ravno obratno.