Tipične uporabe

Sistemi izgradnje Hydromedia se lahko uporabijo pri široki paleti rešitev praktičnih primerov:
 • Manj obremenjene ceste in parkirna območja v stanovanjskih soseskah
 • Tlakovane površine, kolesarske steze in pešpoti
 • Terase
 • Teniška igrišča
 • Cestne bankine
 • Tlaki okoli plavalnih bazenov
 • Ulice
 • Dovozne poti
 • Tla v rastlinjakih
 • Robni kanali in požiralniki pri pločnikih
 • Tla pri športnih površinah
 • Pod prepustnimi sloji za utrditev zemljišča
Dejavniki, ki jih je potrebno upoštevati pri uporabi prepustnih tlakovanj:
 • Prepustnega tlakovanja ne uporabljajte tam, kjer bi zaradi namenske rabe nastala zelo velika obremenitev z blatom oziroma muljem (na primer: skladiščenje žagovine ali v večjih reciklažnih centrih, kjer je velika obremenitev z blatom oziroma muljem).
 • Možen je tudi način gradnje, kjer se na enem delu površine uporabi neprepusten material, ki se nato steka na drugi del, narejen s prepustnim tlakom. Na primer, parkirna mesta za avtomobile so pogosto narejena z uporabo prepustnega tlakovanja, medtem ko so dovozne poti zgrajene neprepustno.
 • Gradbena vozila za svoj promet ne smejo uporabljati prepustne plasti agregata pod prepustnim tlakovanjem, saj bi se s tem povečala možnost zbitja in mašenja.
 • Pri projektiranju prepustnih tlakov je potrebno upoštevati smer poti vode po površini v primeru, ko je sposobnost ponikanja presežena. Čeprav bo posledica presežka poplavljanje določenih področij, je potrebno tokove usmeriti na tak način, da se prepreči poplavljanje zgradb tudi v takšnem primeru.