Prepustno tlakovanje s tlakovci

Pri uporabi tlakovanja s tlakovci v primerih, ko je spodaj ležeča prst slaba ali pa bo končna rešitev pod velikimi obremenitvami, so včasih potrebna izboljševalna dela, ki izboljšajo strukturne lastnosti območja. Hidravlično vezan grobi agregat in cementno stabiliziran grobi agregat sta pogosti rešitvi za tovrstno uporabo. 

Pri teh uporabah tlakovanja se zahteve za minimalno stopnjo prepustnosti z uporabo Hydromedie zlahka dosežejo in presežejo.
Prepustno tlakovanje s tlakovci - Hydromedia Lafarge
Plasti (od zgoraj navzdol): prepustno tlakovanje s tlakovci, peščena podlaga, Hydromedia, geotekstilna folija, raščena tla - agregatna osnova, nedotaknjena prepustna prst.