Povzetek prednosti in značilnosti

Hydromedia ponuja praktične, stroškovno učinkovite, dolgoročne in trajnostne rešitve za drenažo, ki zmanjšujejo tveganje za poplave površinskih voda na minimum in izboljšujejo kvaliteto vode. Koristi vključujejo:

Ravnanje s padavinskimi vodami

 • Hitro odtekanje vode v prepustni sloj,
 • Varnejše ceste in parkirišča,
 • Brez zastajanja vode na površini,
 • Zmanjšana nevarnost poplav površinske vode,
 • Visoka prepustna in drenažna sposobnost.
Okoljski učinki
 • Minimizira urbane učinke na naravno kroženje vode,
 • Filtrira naftne ogljikovodike iz onesnažene površinske vode s cest,
 • Zagotavlja naravno obnavljanje podtalnice v urbanih okoljih,
 • Zmanjšuje onesnaženje padavinske vode,
 • Učinkovita uporaba površin,
 • Znižano naraščanje temperature in skladiščenje toplote zmanjšuje učinek urbanega toplotnega otoka.
Nižji stroški
 • Nižji stroški upravljanja padavinskih vod,
 • Manjše potrebe po kanaliziranju ali celo izvedba brez cevovodov in zadrževalnih bazenov,
 • Površine z manj vzdrževanja,
 • Lahko postane del širšega stroškovno učinkovitega sistema Vzdržne odovodnje padavinske vode,
 • Znižuje potrebo po zadrževalnikih odtekajoče površinske vode in s tem zmanjšuje ceno nepremičnine.
Obstaja veliko prednosti pri uporabi Hydromedie za domačo uporabo, kot na primer pri dovozih:
 • Brez zastajanja vode na površini,
 • Prazni prostori pospešujejo taljenje snega in ledu,
Prednosti pri uporabi na parkirnih površinah
Prednosti gradnje z Hydromedio pri parkirnih površinah so enake prednostim pri domači uporabi. Poleg teh pa obstajajo še naslednje prednosti:
 • Nižja investicija v delo, izgradnjo in vzdrževanje zadrževalnih bazenov, lovilcev, črpalk in drenažnih cevi.
 • Zaradi nižjih stroškov na enoto lahko pri isti vrednosti investicije realiziramo parkirišče na večji površini.