Načrtovanje in njegovi dejavniki

Hydromedia je izvedba betona , ki ponuja karakteristike prepustnosti, ki so boljše od tradicionalnih in historičnih prepustnih betonov. S pomočjo kombiniranja prometne površine in drenažne rešitve je gradnja bolj preprosta, ob tem pa se stroški gradnje in okoljski stroški znižajo.

Značilnosti
• Vsebnost praznih prostorov do 35%
• Stopnja pretoka: do 1000 l/m2/min
• Tlačna trdnost: 10-20N/mm2
• Upogibna trdnost: 1,5-3N/mm2

Povzetek sistema
Sistem običajno sestoji iz plasti Hydromedie, ki je položena na agregatno osnovo. Slednja je položena na nedotaknjeno prst ali na plast utrditve. Dimenzije in struktura vsake plasti so odvisne od uporabe in od projekta za sistem.
Hydromedia omogoča, da se padavinske vode odvodnjavajo skozi vrhnjo površino. V obdobju povečanih padavin sistem deluje kot zadržealni, ki zadržuje odtekanje padavinske vode v vodotoke oziroma v kanalizacijske ali drenažne sisteme. Njegova sposobnost zadrževanja vode deluje tudi kot ohlajevalni sistem v obdobjih naraščajočih temperatur, ko uskladiščena voda izpareva in ustvarja površinski ohlajevalni cikel.

Projektni dejavniki
Projektiranje in realizacijo prepustnih rešitev za tlakovanje definirajo številne ključne značilnosti, ki se nanašajo na obstoječe pogoje na lokaciji in zmogljivost po izgradnji. Rešitev s prepustnim tlakovanjem je potrebno prilagoditi za vsako posamično uporabo na podlagi naslednjih projektnih kriterijev.

Prepustnost osnove
Prepustnost podlage v obstoječi osnovi igra pomembno vlogo pri določanju primernosti posamične prepustne rešitve; stopnja potencialno dosegljive infiltracije se neposredno nanaša na sistem, ki ga je mogoče izbrati. Preizkus prepustnosti je potrebno opraviti na lokaciji, kjer bo postavljen tlak. S tem se omogoči izdelava natančnega načrta.

Gladina podtalnice
Pri vgradnji zadrževalne plasti v rešitev s prepustnim tlakovanjem je bistvenega pomena, da se določi obstoječa podtalnica. Visoka gladina podtalnice ima lahko negativne učinke na razpoložljiv skladiščni prostor znotraj zadrževalne plasti, saj lahko že majhno povišanje podtalnice zmanjša razpoložljiv prostor za skladiščenje. Zvišana podtalnica lahko tudi izniči učinek filtriranja onesnaževal, ki ga ima tlakovanje, saj se razdalja do vodnega vira skrajša.

Prometna obremenitev

Za izdelavo natančnega in stroškovno ugodnega projekta je potrebno ugotoviti obremenitev, ki bo delovala na tlakovanje. Zaradi netočne specifikacije obremenitve lahko sistem odpove ali pa je neučinkovit.

Sposobnost skladiščenja vode
Potrebno je zagotoviti zadostno sposobnost drenažnega sistema vzporedno z zadrževanjem vode v prepustnem sloju, kar je potrebno računsko preveriti za padavinske dogodke ustreznih povratnih dob.

Minimalne motnje lokacije
Zaradi integrirane drenaže in prepustnega tlakovanja je za izvedbo potrebna manjša površina, kar omogoča manjše gradbišče in manj posledic gradnje.