Robniki in koritnice

Robniki in/ali koritnice se postavijo na notranjem in zunanjem robu krožišča. Kot je že predhodno omenjeno, se lahko uporabijo kot opaž za ročno betoniranje. Betonski robniki, ki se betonirajo na kraju samem, se smatrajo kot najbolj robustna rešitev. To velja predvsem za kritična mesta, kjer se pričakuje stik s kolesi težkih tovornih vozil. Z vidika vgradnje so bolj praktični predhodno izdelani (prefabricirani) elementi. Preprosto rešitev predstavlja fiksiranje predhodno izdelanih elementov na betonsko vozišče s pomočjo vertikalnih palic ali z lepljenjem. Prednost tega postopka je, da se lahko plošče betonira neodvisno od pozicije robnikov. Izognemo pa se lahko tudi težkemu opažu in nastanku ostrih kotov.

Primer uporabe robnikov na notranjem in zunanjem robu krožišča. Foto: EUPAVE