Družbena odgovornost

Skrb za lokalno skupnost

Lafarge Cement svojo poslovno politiko usmerja tudi v razvoj družbenega okolja v katerem posluje. Dejstvo je, da iz našega ožjega lokalnega okolja prihaja več kot 95% odstotkov vseh trenutnih, bivših in bodočih zaposlenih v naši družbi. Zavedamo se, da zaradi narave naše proizvodnje različno vplivamo tudi na okolje kjer delujemo, zato želimo prispevati k večji kakovosti bivanja v ožji in širši okolici našega delovanja. S tem namenom podpiramo razvoj izobraževanja, športa, kulture, zavedanja pomena varnosti in varovanja zdravja, varovanja naravnega okolja in humanitarne dejavnosti.

Udejanjanje naše politike odgovornosti do lokalnega okolja ne zavezuje podjetja Lafarge cement samo k vlaganju v okolje, pač pa nas zavezuje tudi k prepoznavanju potreb lokalnega okolja in prevzemanju iniciative pri pomembnih projektih v naši lokalni skupnosti ter tako postaviti temelje zaupanja in sodelovanja z vsemi deležniki v našem lokalnem okolju. Naša vlaganja želimo usmerjati ciljno, glede na prispevek h kakovostnejšemu življenju in tako krepiti sobivanje podjetja z okoljem.

Glede na veliko raznolikost vseh organizaciji, projektov in drugih iniciativ, ki se odvijajo v našem lokalnem in širšem slovenskem okolju, v katerih bi podjetje Lafarge cement lahko in bi želelo sodelovati, smo v podjetju oblikovali formalna pravila in način za dodeljevanje materialne in nematerialne pomoči zainteresiranim pravnim in fizičnim osebam.